Consiliul Investitorilor Străini: Concluzii şi recomandări privind sistemul fiscal românesc

190

Consiliul Investitorilor Străini (n.r CIS română – FIC eng) a elaborat şi publicat raportul de analiză, intitulat CARTEA ALBĂ 2013 „Viitorul începe acum”. Documentul cuprinde concluzii, recomandări şi propuneri pentru guvernanţi.

Criza financiară globală ne-a învăţat că modelul de creştere al României anterior crizei bazat pe un influx de capital care a finanţat consumul nu este sustenabil şi că o strategie bazată pe exporturi este mai adecvată pentru o creştere sustenabilă pe termen lung, potrivit Cărţii Albe a Consiliului Investitorilor Străini.

Reducerea cotei standard de TVA şi cotă redusă la alimente
„România are una dintre cele mai mari cote de TVA din UE, 24%, ca urmare a majorării acesteia în anul 2010. FIC consideră că economia şi, prin urmare, bugetul de stat, ar beneficia dacă această cotă de TVA ar fi redusă la 19%, cum era iniţial. Totodată, pentru a reduce evaziunea fiscală în materie de TVA ar trebui micşorată cota de TVA pentru alimentele de bază, fructe şi legume” se arată în Cartea Albă a CIS pentru 2013.

Consiliul Investitorilor Străini

Cota unică, atractivă pentru investitori
Cota unică de impozitare de 16% pentru veniturile obţinute de persoanele fizice şi juridice rămâne un aspect al sistemului fiscal românesc atractiv pentru investitori. De asemenea, introducerea contribuţiilor sociale în Codul Fiscal din anul 2011 a adăugat transparenţă.

Amânarea plăţii TVA la importuri
Potrivit documentului, o altă măsură bine-venită legată de TVA ar fi reintroducerea amânării plăţii TVA pentru importurile din afara UE până când bunurile ajung la utilizatorul final. Acest lucru ar oferi beneficii semnificative fluxului de numerar pentru afaceri, şi, prin urmare, ar încuraja creşterea economică.

Sistemul TVA la încasare opţional
„Nou-introdusul sistem de TVA la încasare, care aduce beneficii pentru unii contribuabili, produce totuşi dificultăţi unor contribuabili neeligibili, care nu pot pretinde drepturi de deducere privind tranzacţiile similare cu cele ale contribuabililor eligibili. Prin urmare, sistemul ar trebui să fie opţional, iar contribuabilii neeligibili ar trebui să aibă drepturi depline de deductibilitate”, se spune în document.

Plafonarea contribuţiilor de asigurări sociale
FIC propune reintroducerea plafonului contribuţiilor la asigurările sociale pentru contractele de muncă la valoarea a cinci salarii medii brute.
În opinia FIC, contribuţiile de asigurări sociale se menţin ridicate în comparaţie cu beneficiile pe care le aduc, aceste contribuţii reprezintă o cheltuială semnificativă pentru angajatori.

Deductibilitatea pierderilor la inventar
Pierderile rezultate din casarea stocurilor sau a mijloacelor fixe ar trebui considerate cheltuieli deductibile din punctul de vedere al calculului impozitului pe profit. Reglement`rile privind impozitul pe profit ar trebui aliniate cu cele privind TVA, se precizează în raport.

Profitul reinvestit
FIC recomandă scutirea totală de la plată a impozitului pe profitul reinvestit.

Rambursarea taxelor, plata dobânzilor
Autorităţile fiscale ar trebui să ia măsuri pentru asigurarea îmbunătăţirii procesului de rambursare pentru societăţile şi persoanele fizice care sunt eligibile pentru a obţine rambursarea taxelor şi nu ar trebui să creeze obstacole birocratice sau întărzieri nejustificate.
Dacă sunt întărzieri la plată, organul fiscal ar trebui să fie obligat la plata acestor dobănzi din oficiu, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi nu doar la cererea contribuabilului, aşa cum prevede legea în prezent.

Stabilitatea legislaţiei fiscale şi a procesului consultativ
FIC recomandă eliminarea sintagmei “de regulă” din art. 4 din Codul fiscal. În forma actuală, acest articol stipulează faptul că pot fi aduse modificări Codului fiscal numai printr-o lege, că ele ar trebui să intre în vigoare numai de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor şi că, de regulă, trebuie anunţate cu cel puţin şase luni înainte.
În practică, sintagma “de regulă” a permis autorităţilor să aducă în mod frecvent modificări legislaţiei fiscale în termen foarte scurt. De asemenea, în afara eliminării sintagmei de regulă, FIC solicită implementarea mai eficientă a celorlalte prevederi ale art. 4.

Autorii Cărţii Albe susţin că România trebuie să facă mediul de afaceri mai atractiv pentru investitori, ceea ce va consolida concurenţa şi productivitatea prin dobândirea de noi competenţe şi procese:

„În prezent, România se situează pe o poziţie destul de slabă comparativ cu multe alte state UE în ceea ce priveşte majoritatea indicatorilor mediului de afaceri şi ai competitivităţii. Raportul Doing Business 2013 al Băncii Mondiale plasează România pe locul 72 din 185 de ţări în ceea ce priveşte uşurinţa cu care se derulează afacerile. Cu acest punctaj, România se situează pe antepenultimul loc între statele membre UE. Se înregistrează performanţe slabe şi la indicatori care ţin de accesul de electricitate, plata impozitelor, soluţionarea autorizaţiilor de construcţie şi a cazurilor de insolvenţă. În mod similar, România se situează pe locul al 82-lea din 144 de ţări în ceea ce priveşte Indicele Competitivităţii Globale publicat de Forumul Economic Mondial, plasându-se după toate ţările UE cu excepţia Greciei. Tot la acest capitol, România înregistrează performanţe destul de slabe şi la indicele calităţii infrastructurii (locul 97 la infrastructura în ansamblu şi locul 134 la infrastructura de transport)”.

Rezultatele acestor studii arată, potrivit CIS, necesitatea adoptării cu prioritate a unor reforme pentru consolidarea mediului de afaceri. Astfel, este nevoie de investiţii semnificative pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii. Documentul CIS mai spune: „Dat fiind spaţiul fiscal limitat, o folosire mai eficientă a fondurilor structurale UE şi a fondurilor de coeziune este esenţială în anii ce urmează. Absorbţia fondurilor UE a crescut, însă rămâne destul de scăzută (11,5%)”.

Simplificarea procedurilor fiscale
CIS consideră că, simplificarea procedurilor fiscale, continuarea reformelor existente pentru implementarea depunerii electronice a impozitelor şi eliminarea birocraticei benzi roşii ar contribui substanţial la sprijinirea sectorului corporativ.

În plus, este nevoie de o evoluţie mai rapidă în combaterea corupţiei. Conform Indicelui de Percepţie a Corupţiei publicat de Transparency International, România este considerată una dintre cele mai corupte ţări din UE (situându-se pe locul 66 din 176 de ţări).

Oficialii CIS mai spun că este nevoie de un sector financiar mai solid care să asigure o infuzie constantă de capital pentru o economie în creştere. Printre priorităţi se numără înregistrarea de progrese în reducerea creditelor neperformante şi continuarea consolidării pieţelor locale de capital.

De asemenea, FIC arată că dezvoltarea sistemului de pensii private este benefică din moment ce destinde povara sistemului de stat care este depăşit.
„Sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) trebuie protejat prin menţinerea calendarului existent de transfer al contribuţiilor sociale către fondurile de pensii private. Deductibilitatea pentru contribuţiile la pensiile private ( (Pilonul III) ar trebui majorată la 1.000 euro / an”, se spune în document.

Referinţe anexate:
CARTEA ALBĂ 2013 A CIS: „VIITORUL INCEPE ACUM” – PDF

- Publicitate -