Luni, 27 mai 2013, este ultima zi pentru depunerea următoarelor formulare:

Declaraţiile privind veniturile realizate pentru fiecare categorie şi sursă de venit| Formular 200 pentru anul 2012, Formular 201 (străinătate) pentru anul 2012
Cine declară? Persoane fizicele care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.
| Baza legală: CF art.83, OPANAF 52/2012

– Declaraţia privind venitul estimat / norma de venit | Formular 220 pentru anul în curs
Cine declară? Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior
| Baza legală:  CF art. 81 alin. (3), OPANAF 52/2012

Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit| Formular 221 pentru anul în curs
Cine declară? Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71
| Baza legală:  CF art.74 alin.(2), OPANAF 52/2012

– Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale | Formular 223 pentru anul în curs
Cine declară? Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.
| Baza legală:  CF art.81 alin.(3), OPANAF 52/2012

- publicitate -

– Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ  | Formular 230 pentrul anul 2012
Cine declară? Persoanele fizice care realizează venituri din salarii, şi care: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit; c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ
| Baza legală: CF art.57 alin. (4), OPANAF 52/2012

 

INFO: Formularele menţionate mai sus au anexate şi instrucţiunile de completare.