Marți, 21 mai 2013, Ministeul Finanțelor Publice a publicat online pe mfinante.ro, sectiunea Transparență decizională proiectul de LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar.

Referințe anexate:
Proiect Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar – publicat în data de 21.05.2013
Anexa 1  – Plafoane nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2014
Anexa 2  – Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2014
Expunere de motive

- Publicitate -