LEGEA nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – ACTUALIZATĂ 2013

[expand title=”FIȘĂ ACT – MODIFICĂRI/COMPLETĂRI”]

Data modificare/ completareTitlu ACT de modificare/completareMonitorul OficialModificări
21 mai 2013Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familieiMonitorul Oficial  287/2013ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 5, ARTICOLUL 7, ARTICOLUL 15, ARTICOLUL 18
14 octombrie 2012Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socialăMonitorul Oficial 938/2011ARTICOLUL 8, ARTICOLUL 141, ARTICOLUL 161, ARTICOLUL 162, ARTICOLUL 163, ARTICOLUL 18, ARTICOLUL 20
01 ianuarie 2012Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socialăMonitorul Oficial  938/2011ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 5, ARTICOLUL 8, ARTICOLUL 132, ARTICOLUL 141, ARTICOLUL 161, ARTICOLUL 17, ARTICOLUL 20, ARTICOLUL 28, ARTICOLUL 281, ARTICOLUL 29
07 decembrie 2011Ordonanţă de urgenţă nr. 110/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei socialeMonitorul Oficial 860/2011ARTICOLUL 28
02 ianuarie 2011Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 888/2010ARTICOLUL 2, ARTICOLUL 6, ARTICOLUL 7, ARTICOLUL 72, ARTICOLUL 8, ARTICOLUL 12, ARTICOLUL 131, ARTICOLUL 132, ARTICOLUL 141, ARTICOLUL 15, ARTICOLUL 16, ARTICOLUL 17, ARTICOLUL 18, ARTICOLUL 19, ARTICOLUL 20, ARTICOLUL 201, ARTICOLUL 21, CAPITOLUL II1, ARTICOLUL 221, ARTICOLUL 222, ARTICOLUL 223, ARTICOLUL 224, ARTICOLUL 225, ARTICOLUL 226, ARTICOLUL 227, ARTICOLUL 228, ARTICOLUL 229, ARTICOLUL 2210, ARTICOLUL 2211, ARTICOLUL 2212, ARTICOLUL 23, ARTICOLUL 24, ARTICOLUL 25 , ARTICOLUL 26, CAPITOLUL IV, ARTICOLUL 261, ARTICOLUL 262, ARTICOLUL 27, ARTICOLUL 281, ARTICOLUL 282, ARTICOLUL 30, ARTICOLUL 31, ARTICOLUL 33
03 iulie 2010Lege nr. 118/2010 – privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetarMonitorul Oficial 441/2010ARTICOLUL 25 , ARTICOLUL 26
10 iunie 2009Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2009 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial391/2009ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 5, ARTICOLUL 72, ARTICOLUL 27
16 decembrie 2008Hotărâre nr. 1664/2008 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 847/2008ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 25
28 martie 2008Lege nr. 51/2008 – pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 230/2008ARTICOLUL 8
14 ianuarie 2008Hotărâre nr. 11/2008 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 27/2008ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 25
12 ianuarie 2007Hotărâre nr. 5/2007 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 21/2007ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 25
09 august 2006Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 408/2006ARTICOLUL 1, ARTICOLUL 2, ARTICOLUL 3, ARTICOLUL 6, ARTICOLUL 7, ARTICOLUL 71, ARTICOLUL 72, ARTICOLUL 8, ARTICOLUL 9, ARTICOLUL 10, ARTICOLUL 11, ARTICOLUL 12, ARTICOLUL 131, ARTICOLUL 14, ARTICOLUL 141, ARTICOLUL 15, ARTICOLUL 16, ARTICOLUL 17, ARTICOLUL 18, ARTICOLUL 19, ARTICOLUL 20, ARTICOLUL 201, ARTICOLUL 21, ARTICOLUL 24, ARTICOLUL 25 , ARTICOLUL 26, ARTICOLUL 27, ARTICOLUL 28, ARTICOLUL 281, ARTICOLUL 30
28 decembrie 2005Hotărâre nr. 1770/2005 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 1182/2005ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 23, ARTICOLUL 25
29 decembrie 2004Hotărâre nr. 2302/2004 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 1271/2004ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 23
13 decembrie 2003Hotărâre nr. 1431/2003 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantatMonitorul Oficial 894/2003ARTICOLUL 4, ARTICOLUL 25
25 februarie 2003Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2003 – privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termiceMonitorul Oficial 119/2003CAPITOLUL II, ARTICOLUL 22
20 ianuarie 2003Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 724/2002ARTICOLUL 221, ARTICOLUL 222, ARTICOLUL 225, ARTICOLUL 229
03 octombrie 2002Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 724/2002CAPITOLUL II1, ARTICOLUL 221, ARTICOLUL 222, ARTICOLUL 223, ARTICOLUL 224, ARTICOLUL 225, ARTICOLUL 226, ARTICOLUL 227, ARTICOLUL 228, ARTICOLUL 229, ARTICOLUL 2210, ARTICOLUL 2211, ARTICOLUL 2212
26 septembrie 2002Hotărâre nr. 1037/2002 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantatMonitorul Oficial 704/2002ARTICOLUL 4
12 februarie 2002Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatMonitorul Oficial 116/2002CAPITOLUL II1, ARTICOLUL 221, ARTICOLUL 222, ARTICOLUL 223, ARTICOLUL 224, ARTICOLUL 225, ARTICOLUL 226, ARTICOLUL 227, ARTICOLUL 228, ARTICOLUL 229, ARTICOLUL 2210, ARTICOLUL 2211, ARTICOLUL 2212
23 iulie 2001Publicat în Monitorul Oficial nr. 401 din 20.7.2001

[/expand]

 
CAPITOLUL I (Art. 1 – Art. 21)
SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale (Art. 1 – Art. 3)
SECŢIUNEA a 2-a – Nivelul venitului minim garantat (Art. 4)
SECŢIUNEA a 3-a – Stabilirea cuantumului ajutorului social (Art. 5 – Art. 8)
SECŢIUNEA a 4-a – Stabilirea şi plata ajutorului social (Art. 9 – Art. 132)
SECŢIUNEA a 5-a – Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social (Art. 14 – Art. 21)

CAPITOLUL II – Ajutorul pentru încălzirea locuinţei (Art. 22)

- publicitate -

CAPITOLUL II1 – Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2002–31 martie 2003 (Art. 221 – Art. 2212)

CAPITOLUL III (Art. 23 – Art. 26)
SECŢIUNEA 1 – Ajutorul social care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu (Art. 23 – Art. 24)
SECŢIUNEA a 2-a – Alocaţia pentru copiii nou-născuţi (Art. 25 – Art. 26)

CAPITOLUL IV – Dispoziţii tranzitorii şi finale (Art. 261 – Art. 35)
 

LEGEA nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – ACTUALIZATĂ 2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

(1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

(2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 2

(1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)–d).

(3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.

(4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(5) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.

(6) Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

(7) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 3

(1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.

(2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

(3) Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

SECŢIUNEA a 2-a

Nivelul venitului minim garantat

ARTICOLUL 4

(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, este de:

a) 0,271 ISR pentru persoana singură;

b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,070 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură;

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei din 15 mai 2013, Monitorul Oficial 287/2013;
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2009 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 27 mai 2009, Monitorul Oficial 391/2009;
Hotărâre nr. 1664/2008 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 10 decembrie 2008, Monitorul Oficial 847/2008;
Hotărâre nr. 11/2008 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat din 9 ianuarie 2008, Monitorul Oficial 27/2008;
Hotărâre nr. 5/2007 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 10 ianuarie 2007, Monitorul Oficial 21/2007;
Hotărâre nr. 1770/2005 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat din 22 decembrie 2005, Monitorul Oficial 1182/2005;
Hotărâre nr. 2302/2004 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 14 decembrie 2004, Monitorul Oficial 1271/2004;
Hotărâre nr. 1431/2003 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat din 4 decembrie 2003, Monitorul Oficial 894/2003;
Hotărâre nr. 1037/2002 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat din 19 septembrie 2002, Monitorul Oficial 704/2002;

SECŢIUNEA a 3-a

Stabilirea cuantumului ajutorului social

ARTICOLUL 5

(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.

(2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei din 15 mai 2013, Monitorul Oficial 287/2013;
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2009 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 27 mai 2009, Monitorul Oficial 391/2009;

ARTICOLUL 6

(1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.

(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată.

(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus.

(6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.

(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.

(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 7

(1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

(2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă va transmite primarilor, în prima zi a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

(2) Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei din 15 mai 2013, Monitorul Oficial 287/2013;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 71

(1) Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;

b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

(2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 72

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

c) participă la un program de pregătire profesională;

d) este încadrată în muncă.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2009 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 27 mai 2009, Monitorul Oficial 391/2009;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 8[3]

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(4) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 51/2008 – pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 19 martie 2008, Monitorul Oficial 230/2008;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

SECŢIUNEA a 4-a

Stabilirea şi plata ajutorului social

ARTICOLUL 9

(1) Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.

(2) Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

(3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei.

(4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite.

(5) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 10

(1) Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria rspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul.

(2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (i) se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială aceştia îşi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.

(4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 11

(1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.

(2) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.

(4) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

(5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.

(6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 12

(1) Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.

(3) Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.

(4) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

(5) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile legii, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 13

(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică atât noului titular al ajutorului social, cât şi celui înlocuit.

(2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.

ARTICOLUL 131

(1) Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, prin decizie a directorului.

(2) Emiterea deciziei prevăzute la alin. (1) are la bază dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi de copia fişei de calcul. Modelul deciziei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3) Până la data de 5 a fiecărei luni, primarul are obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, pentru luna anterioară, următoarele:

a) documentele prevăzute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe bază de borderou, al cărui model este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;

b) situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată;

c) documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local.

(4) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (3) lit. b) reprezintă document de plată şi se transmite atât în original, semnat de primar, cât şi în format electronic. Modelul situaţiei centralizatoare este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 132

(1) Plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se poate asigura plata ajutorului social prin stat de plată. Modul de organizare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(3) În cazul plăţii dreptului de ajutor social prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.

(4) În cazul achitării ajutorului social în cont curent personal sau în cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat şi va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.

(6) Fondurile necesare achitării cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor şi a comisionului bancar pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din aceleaşi fonduri din care se suportă plata ajutorului social.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

ARTICOLUL 14

(1) Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(2) În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (ROM) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.

(3) Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 11 şi 12 se aplică în mod corespunzător.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 141

(1) După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, care va conţine obligatoriu datele de identificare ale titularului şi membrilor familiei. Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Personalul prevăzut la art. 11 alin. (3) verifică menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului social pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a adeverinţei eliberate de autoritatea competentă, precum şi a informaţiilor ce vor fi furnizate de serviciul de specialitate al primăriei cu privire la bunurile mobile şi imobile deţinute de familia beneficiară.

(21) În vederea verificării informaţiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul poate solicita administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială se află situată primăria eliberarea unui document care să ateste situaţia veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitantă/solicitante. Administraţiile finanţelor publice sunt obligate să furnizeze informaţiile necesare în baza listei cu persoane şi datele de identificare ale acestora, transmisă de primar.

(3) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.

(31) În situaţia în care beneficiarii de ajutor social sunt şi beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi ancheta socială prevăzută la alin. (3) se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii de asistenţă socială acordate.

(4) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (3), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).

(5) Neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social începând cu luna următoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului.

(6) În cazul în care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 15

(1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă vor transmite primarilor şi agenţiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională.

(3) Pentru întocmirea tabelelor prevăzute la alin. (2), primarii au obligaţia de a transmite lunar, în termenul prevăzut la art. 131alin. (3), lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială.

(4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii ajutorului social.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei din 15 mai 2013, Monitorul Oficial 287/2013;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 16

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 161

(1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile şi persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior.

(3) Pentru beneficiarii ajutorului social prevăzuţi la alin. (1) care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale în termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea.

(4) În situaţia în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), acesta suspendă, prin dispoziţie, dreptul la ajutorul social pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.

(5) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută la alin. (4) atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării.

(6) În situaţia în care, după termenul prevăzut la alin. (4), nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului.

(7) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiţionată de obligaţia prevăzută la alin. (1).
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;

ARTICOLUL 162

(1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale, pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege.

(2) În situaţia în care au fost aprobate eşalonări sau amânări la plata obligaţiilor faţă de bugetele locale, suspendarea prevăzută la art. 161alin. (4) se aplică numai familiilor şi persoanelor singure care până la data verificării nu şi-au achitat obligaţiile inclusiv în condiţiile alin. (1).
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;

ARTICOLUL 163

În situaţia în care pe perioada suspendării prevăzute la art. 161 alin. (4) intervine o altă situaţie de suspendare, iar titularul aduce în această perioadă dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata drepturilor se face numai pentru perioada în care nu se suprapun perioadele de suspendare, cu excepţia celei prevăzute la art. 18 şi 201. Dacă intervine o situaţie de încetare, plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării şi data încetării acordării acestora.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;

ARTICOLUL 17

(1) Dispoziţiile primarului prevăzute la art. 13,art. 14 alin. (3), art. 141alin. (5) şi (6) şi art. 161alin. (3)–(5) se comunică agenţiei teritoriale în termenul prevăzut la art. 131alin. (3), pe bază de borderou.

(2) Pe baza dispoziţiei primarului comunicate potrivit alin. (1), directorul agenţiei teritoriale emite, după caz, decizia de modificare a cuantumului ajutorului social, de modificare a titularului ajutorului, precum şi de suspendare a plăţii ajutorului social. Modelul deciziei se stabileşte prin normele metodologice.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică titularului în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia şi se aplică începând cu luna următoare emiterii.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 18

(1) Plata ajutorului social se poate suspenda numai prin decizie a directorului executiv, în următoarele situaţii:

a) în situaţia în care agenţia teritorială constată, pe baza documentelor transmise de primar prevăzute la art. 131alin. (3), că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;

b) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social;

c) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

d) în situaţia în care pe baza informaţiilor transmise de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi de inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit art. 15, se constată că persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Plata ajutorului social se suspendă în condiţiile alin. (1), începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), directorul agenţiei teritoriale solicită primăriei, în a cărei rază teritorială locuieşte familia sau persoana singură, verificarea situaţiei.

(4) După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, după caz, în acelaşi cuantum sau în cuantum modificat, pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială, dacă cele constatate nu conduc la încetarea dreptului.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 42/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei din 15 mai 2013, Monitorul Oficial 287/2013;
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 19

Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 141alin. (1) şi art. 15 alin. (1), în luna următoare celei în care s-a produs suspendarea efectivă a plăţii, sau efectuarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) are ca efect reluarea plăţii drepturilor începând cu luna următoare.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 20

(1) Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situaţii:

a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;

b) în cazul în care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate şi, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 141alin. (1) şi la art. 15 alin. (1);

c) în cazul în care, după verificarea prevederilor art. 18 alin. (3) se constată că beneficiarul ajutorului social nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;

d) în cazul în care, pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 141alin. (4).

e) în cazul în care beneficiarii nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 161.

(2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), primarul, în termenul prevăzut la art. 131alin. (3), transmite agenţiei teritoriale dispoziţiile de încetare a dreptului la ajutor social, pe bază de borderou.

(4) Încetarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3), începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situaţiile prevăzute la alin. (1).

(5) Decizia directorului agenţiei teritoriale se comunică titularului în termen de 30 de zile de la data emiterii.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 201

(1) În cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul emite dispoziţie de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului agenţiei teritoriale în vederea emiterii deciziei de suspendare a plăţii ajutorului social şi verifică cauzele care au generat această situaţie.

(2) În situaţia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la agenţia teritorială.

(3) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social în sumă mai mare sau, după caz, mai mică, noul cuantum se stabileşte printr-o nouă dispoziţie scrisă a primarului.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 21

(1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către agenţia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la emitere.

(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.

(4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

CAPITOLUL II

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

ARTICOLUL 22

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2003 – privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice din 20 februarie 2003, Monitorul Oficial 119/2003;
Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2003 – privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice din 20 februarie 2003, Monitorul Oficial 119/2003;

CAPITOLUL II1

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2002–31 martie 2003

ARTICOLUL 221

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 222

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 223

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 224

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 225

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 226

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 227

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 228

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 229

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 2210

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 2211

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

ARTICOLUL 2212

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2002 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 25 septembrie 2002, Monitorul Oficial 724/2002;
Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2002 – pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 30 ianuarie 2002, Monitorul Oficial 116/2002;

CAPITOLUL III

SECŢIUNEA 1

Ajutorul social care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

ARTICOLUL 23

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Hotărâre nr. 1770/2005 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat din 22 decembrie 2005, Monitorul Oficial 1182/2005;
Hotărâre nr. 2302/2004 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 14 decembrie 2004, Monitorul Oficial 1271/2004;

ARTICOLUL 24

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

SECŢIUNEA a 2-a

Alocaţia pentru copiii nou-născuţi

ARTICOLUL 25

Abrogat.
modificat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 118/2010 – privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar din 30 iunie 2010, Monitorul Oficial 441/2010;
Hotărâre nr. 1664/2008 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 10 decembrie 2008, Monitorul Oficial 847/2008;
Hotărâre nr. 11/2008 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat din 9 ianuarie 2008, Monitorul Oficial 27/2008;
Hotărâre nr. 5/2007 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 10 ianuarie 2007, Monitorul Oficial 21/2007;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;
Hotărâre nr. 1770/2005 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat din 22 decembrie 2005, Monitorul Oficial 1182/2005;
Hotărâre nr. 1431/2003 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat din 4 decembrie 2003, Monitorul Oficial 894/2003;

ARTICOLUL 26

Abrogat.
modificat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 118/2010 – privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar din 30 iunie 2010, Monitorul Oficial 441/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ARTICOLUL 261

(1) Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare socială de sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile legii.

(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social se plăteşte de către agenţiile teritoriale şi se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului ajutorului social.

(3) Agenţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să transmită evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;

ARTICOLUL 262

(1) Începând cu anul 2011, prima obligatorie pentru asigurarea locuinţei în condiţiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, în cazul beneficiarilor de ajutor social, se plăteşte de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Prima obligatorie se asigură din ajutorul social cuvenit, stabilit prin dispoziţie a primarului.

(3) Procedura de plată a primei obligatorii se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;

ARTICOLUL 27

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social, precum şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2), se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(3) Lunar, până la data de 15 a lunii, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, pe baza borderourilor prevăzute la art. 131alin. (3), fundamentarea necesarului de credite pentru plata ajutorului social.

(4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de credite bugetare centralizat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2009 – pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 27 mai 2009, Monitorul Oficial 391/2009;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 28

(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.

(11) Ajutoarele de urgenţă acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială.

(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(3) Abrogat.

(4) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum şi ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.

(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Ordonanţă de urgenţă nr. 110/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale din 6 decembrie 2011, Monitorul Oficial 860/2011;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 281

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a situaţiilor în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi art. 141alin. (3);

b) neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)–(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 131alin. (3) şi (4), art. 141alin. (3), art. 161,art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3).

(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei următoarele fapte:

a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi (3) şi art. 141alin. (3);

b) neîndeplinirea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 141alin. (1).

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:

a) de către organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);

b) de către primari sau persoanele împuternicite în acest scop de aceştia, în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (3).

(5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1)–(3) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)–(3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(7) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1)–(3), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul anume împuternicit în condiţiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 282

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;

ARTICOLUL 29

(1) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii nu se iau în considerare ajutoarele sociale şi alocaţiile prevăzute în prezenta lege, cu excepţia obligaţiei legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.

(2) Ajutoarele sociale reglementate prin prezenta lege pot fi supuse executării silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
Adnotare: modificat/completat de
Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2011 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială din 27 decembrie 2011, Monitorul Oficial 938/2011;

ARTICOLUL 30

(1) Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi deciziile corespunzătoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor încasate necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Lege nr. 115/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 4 mai 2006, Monitorul Oficial 408/2006;

ARTICOLUL 31

Abrogat.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;

ARTICOLUL 32

La solicitarea persoanelor direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale acordă gratuit consultanţă de specialitate.

ARTICOLUL 33

(1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale verifică respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi şi transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale lunar raportul statistic privind numărul titularilor de ajutor social şi plăţile efectuate.

(3) În baza controlului intern, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale verifică, prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale, corectitudinea datelor, precum şi stabilirea plăţii ajutorului social. Neregulile constatate se sancţionează în condiţiile legii.
Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;

ARTICOLUL 34

(1) Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial  al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 35

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10–23 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2000, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5–13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Adnotare: modificat/completat de
Lege nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 24 decembrie 2010, Monitorul Oficial 888/2010;
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Note de subsol:

[1]: În tot cuprinsul legii, sintagma „direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti“ se înlocuieşte cu sintagma „agenţiile teritoriale“.

[3]: A se vedea articolul III din Legea nr. 166/2012.