Comisia Europeană a publicat pe 16 mai 2013 un studiu cu privire la consecinţele devalorizarii fiscale („Study on the Impacts of Fiscal Devaluation”). Studiul a fost elaborat de un consorţiu de consultanţi pentru Comisia Europeană – DG Fiscalitate.

Întrebarea de cercetare principală a proiectului este rezumată astfel: Care sunt consecințele macroeconomice și de distribuție ale devalorizării fiscale pentru o selecție de ţări și pentru UE în ansamblu? Țările selectate sunt Franța, Italia, Spania și Austria.

Devalorizarea fiscală se referă la o reducere bugetară neutră a impozitelor pe salarizare corelate cu schimbări a altor taxe sau ale cheltuielilor guvernamentale (Calmfors, 1998).
Un exemplu standard, o reducere a contribuțiilor de asigurări sociale ale angajatorilor (SSC) este finanțată prin creșterea ratei de TVA.
Se observă cu uşurinţă modul în care această reformă fiscală ar putea a stimula economia.

Atunci când salariile nominale nu sunt ajustate imediat la reducerea ratei de SSC, costurile forței de muncă sunt reduse și cresc exporturilor nete. În același timp, o rată mai mare TVA reduce consumul și importurile, iar exporturile rămân scutite de TVA. Ca urmare, producția se extinde și balanța comercială se îmbunătățește.

Acest studiu analizează eficacitatea devalorizării fiscale prin utilizarea unei combinații de modelele macroeconomice și microsimulare.

Referinţe anexate:
Raportul„Study on the Impacts of Fiscal Devaluation”

- Publicitate -