SEMINAR: Impozitul pe profit – Aspecte practice și conformitate fiscală în anul 2013

73

Marți, 11 iunie 2013, Accace organizează un nou workshop pe tema: Impozitul pe profit – Aspecte practice și conformitate fiscala în anul 2013.

Agenda evenimentului
09.00-09.30 – înregistrarea participanților
09.30-12.00 – workshop:

Noutăți în zona impozitului pe profit
Se vor trece în revistă cele mai importante modificări legislative intervenite  în materia impozitului pe profit, printre care:

  • impozit pe profit vs. impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (mod de aplicare, intrarea/ieșirea din sistemul de impunere aplicabil microîntreprinderilor)
  • deductibilitatea cheltuielilor aferente autoturismelor
  • deductibilitatea provizioanelor / ajustărilor pentru deprecierea creanţelor
  • deductibilitatea cheltuielilor de cercetare – dezvoltare .
  • preluarea pierderilor fiscale în cazul operațiunilor de reorganizare
  • limitarea deductibilităţii pentru cheltuielile cu amortizarea
  • prevederi privind Registrul de Evidența Fiscală

Elemente de dublă impunere care trebuie avute în vedere
Se vor trata elementele de natură salarială prin prisma legăturii între impozitarea la nivel de individ și impozitul pe profit, și în special acele elemente care pot genera o dublă impunere.

Prezentare contabilă fidelă vs. Implicații fiscale
Se vor aborda cazuri practice legate de  provizioane, contracte de împrumut, concedii neefectuate , ajustări de valoare, inventariere etc. Pentru fiecare caz se va discuta atât despre tratamentul contabil cat și despre implicațiile fiscale prin prisma impozitului  pe profit.

Proceduri interne ce trebuie avute în vedere prin prisma implicațiilor fiscale
Pentru a putea organiza activitatea companiei în condiții de eficientă fiscală discutăm de un efort comun al mai multor departamente. Elementul cheie pentru respectarea regulilor impuse de normele fiscale îl reprezintă colaborarea dintre departamente și în primul rând capacitatea departamentului financiar-contabil să explice și să centralizeze cerințele care se impun de la fiecare departament în parte.

Ne propunem atât trasarea unor linii directoare și evidențierea unui model de colaborare între departamente dar și o discuție liberă care să permită participanților la seminar să facă un schimb de opinii privind  bunele practici în materie de proceduri necesare pentru  a asigura conformitatea cu regulile fiscale.

 

Locație:   Capital Plaza, Bd. Iancu de Hunedoara, nr 54, sector 1, București
Data:   11 iunie 2013
Cui se adresează?:   Top management, CFO, Finance Manager, Chief Accountant
Dată limită înscriere*:   7 iunie 2013
E-mail înscriere:   accace.com
Speakeri:   Dragoș Nicolae – Tax Manager  (Profil Linkedin)Ramona Sandu – Accounting Manager (Profil Linkedin)

 

*Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

- Publicitate -