Impozitarea veniturilor din activităţi agricole (norme de venit) – modificări recente, comparație norme de venit

688
AgriculturaFoto: Shutterstock
Agricultura Foto: Shutterstock

Prin Legea nr. 168/2013 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310/29.05.2013, termenul de depunere a declaraţiei fiscale (formularul 221) pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit a fost prelungit până la 25 iunie 2013.
Noul termen este valabil pentru toţi contribuabilii, indiferent dacă au depus sau nu declaraţia până la termenul iniţial de 27 mai 2013.

Prin Legea nr. 168/2013 au fost aprobate amendamente care vizează modificarea unor limite referitoare la suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute, până la care nu se plăteşte impozit precum şi nivelul anumitor norme de venit. Aceste noi valori ale normelor de venit modificate vor fi luate în considerare de contribuabili la completarea declaraţiei.

În cazul contribuabililor care au depus deja declaraţia până la 27 mai 2013, iar limitele de neimpozitare şi/sau respectiv normele de venit au fost modificate prin legea de aprobare, vor depune o nouă declaraţie în cadrul aceluiaşi termen de 25 iunie 2013 pentru a putea beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile.

Nu se consideră depuse cu întârziere şi nu vor fi aplicate sancţiuni în cazul contribuabililor/asociaţilor desemnaţi care depun declaraţiile respective (formularul 221), până la data de 25 iunie 2013 inclusiv.

 

Niveluri ANTERIOARE – OG 8/2013 Niveluri ÎN VIGOARE – LEGEA 168/2013
Produse vegetale Suprafaţă Suprafaţă
Cereale până la 2 ha până la 2 ha
Plante oleaginoase până la 2 ha până la 2 ha
Cartof până la 2 ha până la 2 ha
Sfecla de zahăr până la 2 ha până la 2 ha
Tutun până la 1 ha până la 1 ha
Hamei pe rod până la 2 ha până la 2 ha
Legume în câmp până la 0,5 ha până la 0,5 ha
Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha până la 1,5 ha
Pomi pe rod până la 1,5 ha până la 1,5 ha
Vie pe rod până la 0,5 ha până la 1 ha
Arbuşti fructiferi   până la 1 ha
Flori şi plante ornamentale până la 0,3, ha până la 0,3 ha
Animale Nr. de capete/ Nr. de familii de albine Nr. de capete/ Nr. de familii de albine
Vaci până la 2 până la 2
Bivoliţe până la 2
Oi până la 10 până la 50
Capre până la 25
Porci pentru îngrăşat până la 6 până la 6
Albine până la 50 de familii până la 75 de familii
Păsări de curte până la 100 până la 100

 

Niveluri ANTERIOARE – OG 8/2013 Niveluri ÎN VIGOARE – LEGEA 168/2013
Produse vegetale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine Norma de venit– lei – Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine Norma de venit– lei –
Cereale peste 2 ha 449 peste 2 ha 449
Plante oleaginoase peste 2 ha 458 peste 2 ha 458
Cartof peste 2 ha 3.488 peste 2 ha 2.900
Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697 peste 2 ha 697
Tutun peste 1 ha 1.060 peste 1 ha 1.060
Hamei pe rod peste 2 ha 1.483 peste 2 ha 1.483
Legume în câmp peste 0,5 ha 4.001 peste 0,5 ha 2.326
Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha 8.033 peste 0,2 ha 5.117
Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801 peste 1,5 ha 801
Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709 peste 1,5 ha 3.800
Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385 peste 1 ha 1.385
Arbuşti fructiferi     peste 1 ha 1.385
Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773 peste 0,3 ha 11.773
Animale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine Norma de venit– lei – Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine Norma de venit– lei –
Vaci peste 2 capete 453 peste 2 capete 453
Bivoliţe peste 2 capete 453 peste 2 capete 326
Oi 10–50 de capete 23 peste 50 capete 47
peste 50 de capete 65
Capre 10–50 de capete 23 peste 25 capete 47
peste 50 de capete 65
Porci pentru îngrăşat 6–10 capete 56 peste 6 capete 56
peste 10 capete 177
Albine 50–100 de familii 70 peste 75 familii 40
peste 100 de familii 98
Păsări de curte 100–500 de capete 3 peste 100 capete 3
peste 500 de capete 2
- Publicitate -

1 COMENTARIU