ONU: Manual practic privind prețurile de transfer pentru țările în curs de dezvoltare

265

Organizația Națiunilor Unite (ONU/UN) a publicat pe 29 mai 2013 Manualul practic privind prețurile de transfer pentru țările în curs de dezvoltare („Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries”).unflag

Comitetul de experți privind cooperarea internațională în aspecte fiscale (http://www.un.org/esa/ffd/tax/), un organism subsidiar al Consiliului Economic și Social, este responsabil pentru menținerea în curs de revizuire și actualizare, după caz​​, a Convenției model a ONU pentru evitarea dublei impuneri între țările dezvoltate și în curs de dezvoltare și a Manualului pentru negocierea de tratate fiscale bilaterale între țările dezvoltate și în curs de dezvoltare.

Comitetul oferă, de asemenea, un cadru pentru dialog în vederea consolidării și promovarea cooperării fiscale internaționale între autoritățile fiscale naționale și evaluează modul în care problemele noi și în curs de dezvoltare ar putea afecta această cooperare.
Comitetul este de asemenea responsabil pentru a face recomandări cu privire la consolidarea capacității și acordarea de asistență tehnică țărilor în curs de dezvoltare și țărilor cu economii în tranziție. În toate activitățile sale, Comitetul acordă o atenție deosebită pentru țările în curs de dezvoltare și țărilor cu economii în tranziție.

Comitetul este format din 25 de membri, propuși de guvernele naționale și numiți de Secretarul general ONU. În mandatul care expiră pe 30 iunie 2013, Comitetul este format din șefi ai administrațiilor fiscale din Norvegia, Germania, US, Bulgaria, Spania, Senegal, etc.. România nu are un reprezentant în Comitet.

Referințe anexate:
UN_Manual_TransferPricing

- Publicitate -

1 COMENTARIU