Prin OUG nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale s-a reglementat aplicarea regimul TVA al taxării inverse pentru livrarea de cereale şi plante tehnice (măsurile de simplificare prevăzute de art.160 din Codul fiscal).

Cereale Foto: Shutterstock.
Cereale Foto: Shutterstock.

Măsura stabilită prin OUG 49/2011 s-a aplicat în perioada 1 iunie 2011 – 31 mai 2013 inclusiv, potrivit derogării primite de România de la Comisia Europeană prin DECIZIA 2011/363/UE.

România a solicitat în octombrie 2012 autorizarea pentru a continua să aplice mecanismul TVA al taxării inverse pentru anumite cereale și plante tehnice. Comisia Europeană a avut obiecții și nu a aprobat prelungirea termenului.

Prin LEGEA nr. 168/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013, Parlamentul a aprobat cu modificări OG 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Prin modificările aduse la OG 8/2013, a fost aprobată prelungirea până la data de 31 mai 2014 inclusiv a măsurii de aplicare a taxării inversă pentru livrarea de cereale şi plante tehnice care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun.

Textul legal – extras din Legea 168/2013

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1–68^7, cu următorul cuprins:
„68^1.La articolul 160, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2014 inclusiv.»

…”

- Publicitate -