(1) In decursul perioadei de tranzitie prevazute la art. 124^9, atunci cand beneficiarul efectiv al dobanzii este rezident intr-un stat membru, altul decat cel in care agentul platitor este stabilit, Belgia, Luxemburg si Austria vor percepe o retinere la sursa de 15% in primii 3 ani ai perioadei de tranzitie (1 iulie 2005 – 30 iunie 2008), de 20% in timpul urmatorilor 3 ani (1 iulie 2008 – 30 iunie 2011) si de 35% pentru urmatorii ani (incepand cu 1 iulie 2011).
(2) Agentul platitor va percepe o retinere la sursa dupa cum urmeaza:
a) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (1) lit. a): la suma dobanzii platite sau creditate;
b) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (1) lit. b) sau d): la suma dobanzii sau venitului  prevazute/prevazut la aceste litere
sau prin perceperea unui efect echivalent care sa fie suportat de primitor pe suma totala a venitului din cesiune, rascumparare si rambursare;
c) in cazul platii de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (1) lit. c): pe suma venitului prevazut la respectivul alineat;
d) in cazul platii de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (4): pe suma dobanzii care revine fiecarui membru al entitatii la care s-a facut referire la art. 124^3 alin. (2), care indeplineste conditiile art. 124^1 alin. (1);
e) atunci cand un stat membru exercita optiunea prevazuta la art. 124^5 alin. (5): pe suma dobanzii anualizate.
(3) In scopul aplicarii prevederilor alin. (2) lit. a) si b), retinerea la sursa este perceputa la pro-rata pentru perioada de detinere a creantei de catre beneficiarul efectiv. Daca agentul platitor nu este in masura sa determine perioada de detinere pe baza informatiilor de care dispune, se considera ca beneficiarul efectiv a detinut creanta pe toata perioada de existenta, daca beneficiarul nu furnizeaza o dovada a datei de achizitie.
(4) Perceperea unei retineri la sursa de statul membru al agentului platitor nu impiedica statul membru de rezidenta fiscala a beneficiarului efectiv sa impoziteze venitul, conform legii sale nationale, prin respectarea prevederilor Tratatului de instituire a Comunitatii Europene.
(5) In decursul perioadei de tranzitie, statele membre care percep retinerea la sursa pot prevedea ca un agent operator care plateste dobanda sau garanteaza dobanda pentru o entitate prevazuta la art. 124^3 alin. (2) lit. c) stabilita in alt stat membru sa fie considerat ca fiind agent platitor in locul entitatii si va percepe retinerea la sursa pentru aceasta dobanda, daca entitatea nu a acceptat formal numele si adresa sa si suma totala a
dobanzii care ii este platita sau garantata, care sa fie comunicata conform ultimului paragraf al art. 124^3 alin. (2) lit. c).

- publicitate -

1 COMENTARIU