CONFERINȚĂ: Comitetul de audit: O relaţie cheie în raportarea financiară şi în procesul de audit, Bucureşti, 6 iunie 2013

88

Centrul pentru Reforma Raportării Financiare din cadrul Băncii Mondiale în colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din România va organiza Joi, 6 iunie 2013, la Hotelul Intercontinental din Bucureşti, sala Rondă, conferinţa cu tema „Comitetul de audit: O relaţie cheie în raportarea financiară şi în procesul de audit.”

Conferinţa va oferi membrilor comitetelor de audit informaţii practice, atât din perspectiva firmelor româneşti, cât şi din perspectivă internaţională care să îi ajute să se achite de rolul lor într-un mod cât mai eficient. Ea le oferă, de asemenea, o bună ocazie să discute cu colegii lor despre provocările cu care se confruntă comitetele de audit şi despre modul în care îşi pot aduce o mai bună contribuţie la îmbunătăţirea calităţii de audit şi la apărarea intereselor acţionarilor.

Printre invitaţii de prestigiu care vor lua cuvântul în cadrul acestui eveniment se numără Arnold Schilder, preşedinte al Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) din cadrul IFAC şi Hilde Blomme, director executiv adjunct al Federaţiei Europene a Contabililor (FEE).

Lucrările se vor desfăşura în română şi engleză, asigurându-se traducerea simultană.

Cui se adresează acest eveniment
 Preşedinţilor şi membrilor comitetelor de audit care doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să sporească eficienţa activităţii acestora în rolurile care le revin
 Membrilor organismelor de supraveghere
 Directorilor Financiari, Directorilor Executivi şi altor persoane interesate din conducerea entităţilor, care lucrează cu comitetele de audit
 Investitorilor instituţionali
 Auditorilor statutari
 Specialiştilor în drept şi altor profesionişti care oferă consultanţă comitetelor de audit

Conferinţa va reuni membri şi angajaţi ai organismelor de reglementare şi supraveghere din domeniul raportării financiare din România, alături de profesori universitari din domeniu şi jurnalişti.

Praticiparea este gratuită.

Agenda conferinței – worldbank.org
Pagina internet dedicată – worldbank.org
Înregistrarea la Conferinţă – worldbank.org

- Publicitate -