Juridice.ro anunță că în cadrul şedinţei de joi, 6 iunie 2013, a Comisiei de revizuire a Constituţiei României, a fost adoptat un amendament prin care se prevede că accesul la varianta electronică a Monitorului Oficial este gratuit şi nu poate fi îngradit.

Amendamentul, adoptat cu unanimitate de voturi, presupune introducerea unui nou alineat (2), la articolul 78, cu următorul cuprins: “Accesul la varianta electronică a Monitorului Oficial este gratuit şi nu poate fi îngrădit”.

ARTICOLUL 78
Intrarea în vigoare a legii
Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

- Publicitate -