(1) Atunci cand beneficiarul efectiv este rezident intr-un stat membru, altul decat Romania, unde este agentul platitor, informatiile minime pe care agentul platitor trebuie sa le comunice autoritatii competente din Romania sunt urmatoarele:
a) identitatea si rezidenta beneficiarului efectiv, stabilite conform art. 124^2;
b) numele si adresa agentului platitor;
c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, in lipsa acestuia, identificarea creantei generatoare de dobanda;
d) informatii referitoare la plata dobanzii, in conformitate cu alin. (2).
(2) Continutul minim de informatii referitoare la plata dobanzii, pe care agentul platitor trebuie sa le comunice, va face distinctia dintre urmatoarele categorii de dobanda si va indica:
a) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (1) lit. a): suma dobanzii platite sau creditate;
b) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (1) lit. b) si d): fie suma dobanzii sau a venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a venitului din cesiune, rascumparare sau rambursare;
c) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (1) lit. c): fie suma venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a distributiei;
d) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (4): suma dobanzii care revine fiecarui membru din entitatea prevazuta la art. 124^3 alin. (2), care indeplineste conditiile prevazute la art. 124^1 alin. (1);
e) in cazul unei plati de dobanda, in intelesul art. 124^5 alin. (5)*): suma dobanzii anualizate.
(3) Romania va limita informatiile care privesc platile de dobanzi ce urmeaza a fi raportate de catre agentul platitor la informatia referitoare la suma totala a dobanzii sau a venitului si la suma totala a veniturilor obtinute din cesiune, rascumparare sau rambursare.

- publicitate -

1 COMENTARIU