Cotele de majorări de întârziere, dobânzi și penalități pentru obligatiile fiscale restante (ISTORIC 1997-2013)

5607

DGFP Brasov a publicat un material de sinteză privind istoricul cotelor de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, în perioada 1997 – 2013, actualizat conform prevederilor OUG 50/2013, aplicabile începând cu 1 iulie 2013.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat ANAF ca urmare a neachitării de către debitor a obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [art. 120 alin. (1) OG nr. 92/2003 modificat prin OUG nr. 50/2013].

ACT NORMATIV Tip Perioada de aplicare Cota de majorare/dobanda Observații
HG nr. 251/1997 majorari de intarziere 01.06.1997 – 06.05.1999 0.25% Pe zi
HG nr. 354/1999 majorari de intarziere 07.05.1999 – 31.07.2000 0.30% Pe zi
HG 564/2000 majorari de intarziere 01.08.2000 – 28.10.2001 0.15% Pe zi
HG nr. 1043/2001 majorari de intarziere 29.10.2001 – 31.08.2002 0.1% Pe zi
HG nr. 874/2002 majorari de intarziere 01.09.2002 – 31.12.2002 0.07% Pe zi
HG nr. 1513/2002 dobanzi 01.01.2003 – 28.01.2004 0.06% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr. 67/2004 dobanzi 29.01.2004 – 30.08.2005 0.06% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr. 784/2005 dobanzi 01.09.2005 – 31.12.2005 0.05% Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicata majorari deintarziere-dobanzi 01.01.2006-30.06.2010 0.1% Pe zi (0,05% pentru esalonari/ amanari laplata)
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicata majorari deintarziere-dobanzi 01.07.2010-30.09.2010 0,05% Pe zi (inclusiv pentru esalonari/ amanari la plata)
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicata majorari deintarziere-dobanzi 01.10.2010 -…. 0,04% Pe zi (inclusiv pentruesalonari/ amanari laplata)Pe zi (pentru

esalonari/ amanari la plata, 0,04% sau 0,03%, începând cu

22.03.20110, conform

art. 11 din OUG nr. 29/2011 )

Penalitile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [art. 120^1 alin. (1) OG nr. 92/2003 modificat prin OUG nr. 50/2013]

ACT NORMATIV Perioada de aplicare Cota de majorare/dobanda Observații
OG nr. 26/2001OG nr. 61/2002OG nr. 92/2003 01.10.2001-14.09.2005 0,5% Pe lună  și/sau fracțiune de lună
Legea nr. 210/2005 15.09.2005-31.12.2005 0,6% Pe lună  și/sau fracțiune de lună
Art. 1201 din O.G. nr. 92/2003, republicată 01.07.2010 -30.06.2013 0% Daca stingerea se realizeaza in primele 30 dezile de la scadenta
5% Daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile
15% Dupa expirarea celor 90 de zile de la scadenta
Art. 1201 din O.G. nr. 92/2003, republicata, modificată de OUG nr. 50/2013 01.07.2013 – ……. 0,02% Pe zi de întârziere, începând cu ziua imediaturmătoare termenului de scadentă și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
- Publicitate -