Supraimpozitarea cu 85% a unor categorii de venituri obținute de persoanele fizice

59

În Monitorul Oficial nr. 331/06.06.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit prevederilor art. II din acest act normativ, prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere, cota de impozit pe venit este de 85%.

- Publicitate -