Impozitarea veniturilor din activităţi agricole – EXEMPLE PRACTICE

852

Începând cu 1 februarie 2013, prin OG 8/2013 , se percepe impozit pentru veniturile din activităţi agricole, pe bază de norme de venit pentru veniturile realizate din cultivarea terenurilor, creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă, indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.

DGFP Vâlcea a publicat online un material de sinteză cu exemple practice de calcul al impozitului pe veniturile din activităţi agricole, conform noilor norme şi  limite impozabile prevăzute în Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Obligaţii declarative

Au obligaţia de a depune formularul 221„Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” persoanele fizice care obţin, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

– cultivarea produselor agricole vegetale;

– exploatarea  plantaţiilor  viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;

În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Nu au obligaţia depunerii formularului 221:

– persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere, graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajerii animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit;

– contribuabilii care au arendat terenul cultivat;

– contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică în limitele neimpozabile prevăzute la 72 alin. (2) din CF;

– contribuabilii care obţin venituri din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

Termen de depunere a declaraţiei

Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” trebuie depus până  marţi, 25 iunie a.c., la unitatea fiscală de domiciliu a contribuabilului.

Nedepunerea la termen a Declaraţiei 221 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Formularistică

Formularul 221„Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit,,  poate fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se poate descărca de site-ul ANAF 

Termen de plată al impozitului

Impozitul pe veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit se achită la bugetul statului în două tranşe egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie 2013, respectiv 15 decembrie 2013.

Important!

Contribuabilii care au avut obligaţia să depună formularul 221 conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 şi nu şi-au îndeplinit această obligaţie până la 27 mai a.c. vor depune  formularul până la 25 iunie a.c. cu  suprafeţele cultivate/capetele de animale /familiile de albine deţinute la 25 mai a.c.

Contribuabilii care au depus deja formularul 221 până la 27 mai a.c. iar limitele de neimpozitare şi/sau normele de venit au fost modificate prin Legea nr. 168/2013, vor depune o  declaraţie rectificativă până la 25 iunie a.c. pentru a beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile.

 

Exemple privind modul de calcul şi de plată a impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

Exemplul nr. 1

O persoană fizică deţine o exploataţie de 50 ha cereale, grâu şi porumb şi 110 capete vaci.

a) Pentru primele 2 ha din grupa cereale, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru următoarele 48 ha, se aplică norma de venit de 449 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 48 ha x 449 lei/ha = 21.552 lei;
 • impozit = 21.552 lei x 16% = 3.448 lei.

b) Pentru primele două capete de vaci, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 108, se aplică norma de venit de 453 lei/cap animal conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venitul anual impozabil = 108 capete x 453 lei/cap de animal = 48.924 lei;
 • impozit = 48.924 x 16% = 7.828 lei;
 • total impozit 3.448 lei + 7.828 lei= 11.276 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 5.638 lei.

 

Exemplul nr. 2

O persoană fizică deţine o suprafaţă de teren cultivată cu legume în câmp (roşii, ardei şi varză) în suprafaţă de 2 ha, 250 capete ovine şi 100 capete porci.

a) Pentru primele 0,5 ha teren cultivat cu legume, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 1,5 ha, se aplică norma de venit de 2.326 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 1,5 ha x 2.326 lei = 3.489 lei;
 • impozit = 3.489x 16% = 558 lei.

b) Pentru primele 50 capete de oi, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 200, se aplică norma de venit de 47 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 200 capete x 47 lei/cap de animal = 9.400 lei;
 • impozit =9.400 lei x 16% = 1.504 lei.

c) Pentru primele 6 capete de porci, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 94, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 56 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 94 capete x 56 lei = 5.264 lei;
 • impozit = 5.264 lei x 16% = 842 lei;
 • total impozit 558 lei + 1.504 lei + 842 lei = 2.904 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 1.452 lei.

 

Exemplul nr. 3

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3 ha livadă cu pruni şi meri pe rod, 2,5 ha teren cultivat cu vie pe rod şi 250 de păsări de curte.

a) Pentru primele 1,5 ha teren cu livadă de pomi pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 1,5 ha, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 3.800 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 1,5 ha x 3.800 lei/ha = 5.700 lei;
 • impozit = 5.700 lei x 16% = 912 lei.

b) Pentru primul  ha de teren plantat cu vie pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 1,5 ha, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 1.385 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 1,5 ha x 1.385 lei/ha = 2.078 lei;
 • impozit = 2.078 lei x 16% = 332 lei.

c) Pentru primele 100 de păsări, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 150, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 3 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 150 capete x 3 lei/cap de animal = 450 lei;
 • impozit = 450 lei x 16% = 72 lei;
 • total impozit 912 lei + 332 lei + 72 lei = 1.316 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 658 lei.

 

Exemplul nr. 4

O persoană fizică deţine 250 de familii de albine, 3 porci şi 40 de păsări. De asemenea a dat în arendă 50 de ha de teren cultivat cu cereale.

Pentru terenul arendat, persoana nu datorează impozit pe veniturile din activităţile agricole ci impozit pe veniturile obţinute din arendarea bunurilor care conform prevederilor Codului Fiscal poate fi reţinut la sursă de arendaş sau declarat şi plătit la organul fiscal de arendator pe baza formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” – completată pe baza datelor din evidenţa în partidă simplă pe care are obligaţia de a o conduce.

a) Pentru primele 75 de familii de albine, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 175, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 40 lei/familie de albine conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 175 familii albine x 40lei/familie = 7.000 lei;
 • impozit = 7.000 lei x 16% = 1.120 lei.

b) Deoarece numărul de porci deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din CF, persoana fizică nu datorează impozit.

c) Întrucât numărul de păsări de curte deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din CF, persoana fizică nu datorează impozit;

 • total impozit = 1.120 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 560 lei.

 

Exemplul nr. 5

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 1,2 ha teren cultivat cu legume în spaţii protejate, 5 ha livadă cu pomi pe rod şi 90 de păsări.

a) Pentru primele 0,2 ha teren cultivat cu legume în spaţii protejate, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 1 ha, se aplică norma de venit de 5.117 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 1 ha x 5.117 lei = 5.117 lei;
 • impozit = 5.117 x 16% = 820 lei.

b) Pentru primele 1,5 ha teren cu livadă de pomi pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 3,5 ha, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 3.800 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 3,5 ha x 3.800 lei/ha = 13.300 lei;
 • impozit = 13.300lei x 16% = 2..128 lei.

c) Deoarece numărul de păsări deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din CF, persoana fizică nu datorează impozit;

 • total impozit 820 lei + 2.128 lei = 2..948 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 1.474 lei.

 

Exemplul nr. 6

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3 ha teren cultivat cu leguminoase pentru boabe (fasole), 5 ha cultivate cu sfeclă de zahăr şi 2 vaci.

a) Pentru primele 1,5 ha teren cultivat cu leguminoase pentru boabe, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 1,5 ha, se aplică norma de venit de 801 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 1,5 ha x 801 lei = 1.202 lei;
 • impozit = 1.202 x 16% = 192 lei.

b) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu sfeclă de zahăr, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 3 ha, se aplică norma de venit de 697 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 3 ha x 697 lei = 2.091 lei;
 • impozit = 2.091 x 16% = 335 lei.

c) Întrucât numărul de vaci deţinut este sub limita de la care venitul devine impozabil, prevăzută la art. 72 alin. (2) din CF, persoana fizică nu datorează impozit;

 • total impozit 192 lei + 335 lei = 527 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie, în sumă de 263 lei, respectiv până la 15 decembrie, în sumă de 264 lei.

 

Exemplul nr. 7

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3 ha teren cultivat cu plante oleaginoase, 2,5 ha cultivate cu cartofi şi 8 porci.

a) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu plante oleaginoase, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 1 ha, se aplică norma de venit de 458 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 1 ha x 458 lei = 458 lei;
 • impozit = 458 x 16% = 74 lei.

b) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu cartofi, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 0,5 ha, se aplică norma de venit de 2.900 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 0,5 ha x 2.900lei = 1.450 lei;
 • impozit = 1.450 x 16% = 232 lei.

c) Pentru primele 6 capete porci, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 2, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 56 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 2 capete x 56 lei = 112 lei;
 • impozit = 112 x 16% = 18 lei;
 • total impozit 74 lei + 232 lei + 18 lei = 324 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 162 lei.

 

Exemplul nr. 8

O persoană fizică deţine o suprafaţă de 3,4 ha teren cultivat cu tutun, 3 ha cultivate cu hamei pe rod şi 30 capete caprine.

a) Pentru primul ha teren cultivat cu tutun, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 2,4 ha, se aplică norma de venit de 1.060 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 2,4 ha x 1.060 lei = 2.544 lei;
 • impozit = 2.544 x 16% = 407 lei.

b) Pentru primele 2 ha teren cultivat cu hamei pe rod, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 1 ha, se aplică norma de venit de 1.483 lei/ha conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 1 ha x 1.483 lei = 1.483 lei;
 • impozit = 1.483 x 16% = 237 lei.

c) Pentru primele 25 capete caprine, venitul este neimpozabil conform art. 72 alin. (2) din CF. Pentru restul de 5, impozitul se calculează prin aplicarea normei de venit de 47 lei/cap de animal conform art. 73 alin. (3) din CF, astfel:

 • venit anual impozabil = 5 capete x 47 lei = 235 lei;
 • impozit = 235 x 16% = 38 lei;
 • total impozit 407 lei + 237 lei + 38 lei = 682 lei.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul fiscal competent se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, de 50% din impozit, până la 25 octombrie respectiv 15 decembrie, fiecare rată în sumă de 341 lei.

*

Baza legală: 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale;

Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004;

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 476/2013 pentru modificarea Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

- Publicitate -

2 COMENTARII