ACTUALIZARE:  ORDIN 1013/2013

Vineri, 14 iunie 2013, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat pe mfinante.ro in sectiunea Transparenta decizionala proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.

Potrivit Referatului de aprobare, prin proiectul de ordin se propune depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile de către operatorii
economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prin această prevedere se urmăreşte reducerea costurilor administrative pentru entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mică sau egală cu 220.000 lei.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

- publicitate -

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Referințe anexate:
Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici
Referat de aprobare

1 COMENTARIU