carte-finante-corporative-cu-excel-ion-stancu-250px

Finanțe corporative cu excel

Autori: Ion Stancu, Dumitra Stancu
Categoria: Diverse Editura: ECONOMICA
An aparitie: 2012 Format: 17?24 cm
Nr. pagini: 496
ISBN: 978-973-709-580-0
Pretul = 38 RON
Comanda online pe:
– Libris.ro

 

Recenzie, descriere
Practica financiară are nevoie de o analiză pertinentă a realității micro- și macroeconomice pentru luarea și implementarea celor mai înțelepte decizii financiare ale întreprinderilor, instituțiilor financiare și ale indivizilor. Excel este cel mai important instrument informatic de calcul tabelar deosebit de util, dar și foarte complex, uneori singurul instrument de analiză și previziune financiare. Cunoașterea finanțelor corporative și a Excel-ului va fi în măsură să fundamenteze temeinic deciziile financiare de evaluare investițională și de tranzacționare echitabilă a activelor și a riscurilor care le însoțesc.

Prezenta lucrare este construită pe cele trei modalități de manifestare a finanțelor corporative: ca teorie, ca politică (opțiune) și ca practică financiară. Elementele comune ale celor trei părți sunt căutarea și fundamentarea rentabilității normale la nivelul de risc al plasamentului de capital în întreprindere, în proiectele noi de investiții și/sau în pachete de valori mobiliare. Aceasta se compară cu rentabilitatea obținută sau estimată că se va obține din exploatarea activelor cumpărate. Se va putea măsura astfel creșterea valorii investiției de capital în aceste active.

Cuprins:
Cuvânt-înainte ………………………13
Foreword ……………………………..15
Résumé ……………………………….17
Partea întâi. Capitole introductive……………………………………………………19
Capitolul 1
Bazele finanţelor întreprinderii …………………………………………………………….21
A. Noţiuni introductive …………….21
B. Aplicaţii de fiscalitate corporativă în Excel ……………………………………………23
1. Calculul impozitului pe profit ……………………………………………………………23
2. Deductibilitatea consumurilor materiale……………………………………………………24
3. Deductibilitatea amortizării……….27
4. Deductibilitatea dobânzii………….31
C. Principii de bază pentru înţelegerea finanţelor……………………………………….32
Principiul 1: Preţul-timp al banilor ………………………………………………………..32
Principiul 2: Relaţia rentabilitate-risc…………………………………………………….33
Principiul 3: Fluxul net de trezorerie (cash-flow-ul) este important, nu profitul …………………………………………………………..34
Principiul 4: Cash-flow-uri marginale ……………………………………………………35
Principiul 5: Fiscalitatea influenţează deciziile financiare ………………………..35
Principiul 6: Atenţie la concurenţă………………………………………………………..36
Principiul 7: Eficienţa pieţelor de capital ……………………………………………….36
Principiul 8: Problema mandatării (agenturării)………………………………………37
Principiul 9: Rentabilitate nouă (+) şi risc nou (±)…………………………………..37
D. Aplicaţii de rezolvat…………….38
E. Referinţe bibliografice …………41
F. Răspunsuri………………………..42
Capitolul 2
Organizarea şi funcţionarea pieţei financiare în România …………………….43
A. Noţiuni introductive …………….43
B. Organizarea pieţei de capital din România ……………………………………………44
C. Admiterea emitenţilor la cota oficială a bursei ……………………………………….46
D. Determinarea cursului bursier47
1. Cotaţia discontinuă (intermitentă)……………………………………………………..48
2. Cotaţia continuă în timpi diferiţi şi în timp real…………………………………….51
E. Aplicaţii de rezolvat …………….55
F. Referinţe bibliografice………….56
G. Răspunsuri………………………..568 Finanţe corporative cu Excel
Partea doua. Valorile imobiliare și gestiunea portofoliului…………….57
Capitolul 3
Rentabilitatea şi riscul valorilor mobiliare ……………………………………………59
A. Noţiuni introductive …………….59
B. Rentabilitatea valorilor mobiliare………………………………………………………….60
C. Riscul valorilor mobiliare……..63
D. Modelul cu frecvenţe şi modelul cu probabilităţi …………………………………….68
E. Modelul de piaţă…………………72
F. Aplicaţii de rezolvat …………….77
G. Referinţe bibliografice…………80
H. Răspunsuri………………………..80
Capitolul 4
Evaluarea şi gestiunea portofoliilor. Modelul Markowitz………………………..83
A. Noţiuni introductive …………….83
B. Rentabilitatea şi riscul portofoliilor de două, de trei şi de „n” valori mobiliare85
1. Portofoliul cu două valori mobiliare ………………………………………………….86
2. Portofoliul cu trei valori mobiliare …………………………………………………….91
3. Portofoliul cu „n” valori mobiliare……………………………………………………..96
4. Situaţia unui portofoliu echiponderat………………………………………………105
C. Metode de măsurare a performanţei gestiunii portofoliilor de valori mobiliare………………………………………………………….108
D. Măsurarea riscului portofoliilor de valori mobiliare prin Value at Risk (VaR)……………………………………………………………111
E. Aplicaţii de rezolvat …………..113
F. Referinţe bibliografice………..122
G. Răspunsuri………………………122
Capitolul 5
Selecţia portofoliilor formate din active riscante şi active fără risc. Modelul CAPM …………………………………………….125
A. Noţiuni introductive……………125
B. Introducerea în portofoliu a activului fără risc. Dreapta pieţei de capital (CML)………………………………………………………..126
1. Combinaţia dintre portofoliul cu două valori mobiliare şi activul fără risc…………………………………………………………….129
2. Combinaţia dintre portofoliul cu trei valori mobiliare şi activul fără risc..130
3. Combinaţia dintre portofoliul cu 12 valori mobiliare şi activul fără risc…131
C. Modelul CAPM. Dreapta titlurilor financiare (SML)……………………………….134
D. Echilibrul pieţei de capital: preţul = valoarea………………………………………..137
E. Extensii ale modelului CAPM…………………………………………………………….141
F. Modelul de arbitraj (APT) …..146
G. Aplicaţii de rezolvat…………..151
H. Referinţe bibliografice ……….159
I. Răspunsuri ……………………….159
Capitolul 6
Emisiunea, cotarea şi evaluarea acţiunilor şi obligaţiunilor …………………163
A. Noţiuni introductive …………..163
B. Caracteristici generale ale acţiunilor…………………………………………………..165
C. Operaţiuni privind modificarea numărului de acţiuni……………………………..166
D. Evaluarea acţiunilor ………….172
1. Evaluarea acţiunilor de venit (income stocks)…………………………………..173
2. Evaluarea acţiunilor de creştere (growth stocks)………………………………174
E. Evaluarea şi cotarea obligaţiunilor……………………………………………………..175
F. Rentabilitatea obligaţiunilor..182
1. Cazul structurii ascendente a ratelor de dobândă …………………………….182Cuprins 9
2. Cazul structurii descendente a ratelor de dobândă …………………………..183
3. Cazul structurii plate a ratelor de dobândă ………………………………………184
4. Cazul structurii plate a ratelor de dobândă şi al cupoanelor semestriale185
G. Formule simplificate de calcul al rentabilităţii obligaţiunilor…………………….186
H. Riscul de piaţă al obligaţiunilor…………………………………………………………..188
I. Aplicaţii de rezolvat …………….191
J. Referinţe bibliografice…………197
K. Răspunsuri……………………….198
Partea treia. Investițiile directe și finanțarea lor……………………………201
Capitolul 7
Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert ……………………………..203
A. Noţiuni introductive …………..203
B. Valoarea prezentă (actualizată) versus valoarea viitoare (capitalizată)…….204
C. Criterii de selecţie a investiţiilor eficiente……………………………………………..207
D. RIR multiple sau zero RIR….211
1. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor
dar cu o singură RIR……..212
2. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor
şi cu două RIR……………..213
3. Proiecte de investiţii cu două şi trei schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor,
cu două RIR şi cu două rate de intersecţie a profilului VAN……………….215
4. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor
şi cu nicio RIR………………216
5. Proiecte de investiţii cu două schimbări de semn algebric în succesiunea cash-flow-urilor,
cu nicio RIR şi cu rate variabile ale costului capitalului. …………………….217
E. Elementele financiare ale valorii actualizate nete………………………………….217
F. Estimarea cash-flow-urilor disponibile şi a valorii reziduale…………………….219
G. Estimarea ratei de actualizare (costul capitalului) şi a duratei de previziune ……………………………………………………………224
H. Calculul indicatorilor de evaluare a investiţiilor……………………………………..231
I. Evaluarea investiţiilor în condiţii particulare de alocare a capitalului………….232
1. Calculul VAN a unui portofoliu de proiecte de investiţii şi în condiţii de limitare administrativă
a bugetului de finanţare…232
2. Alegerea între investiţiile pe termen lung şi cele pe termen scurt………..236
3. Alegerea timpului optim de investire ……………………………………………….237
4. Alegerea între dezinvestire şi investiţie nouă……………………………………238
5. Evaluarea proiectelor de fuziune…………………………………………………….239
J. Aplicaţii de rezolvat…………….240
K. Referinţe bibliografice ………..250
L. Răspunsuri……………………….251
Capitolul 8
Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu aleatoriu ……………………..255
A. Noţiuni introductive …………..255
B. Evaluarea investiţiilor la rata de dobândă fără risc şi la costul de oportunitate al capitalului……………………………………….256
C. Analiza de senzitivitate şi analiza scenariilor………………………………………..257
D. Analiza pragului de rentabilitate………………………………………………………….261
E. Simularea Monte Carlo………264
1. Procedura analitică de simulare Monte Carlo ………………………………….265
2. Procedura sintetică de simulare Monte Carlo ………………………………….268
F. Arborele de decizie ……………27110 Finanţe corporative cu Excel
G. Aplicaţii de rezolvat…………..276
H. Referinţe bibliografice ……….283
I. Răspunsuri ……………………….284
Capitolul 9
Decizia de finanţare. Costul mediu ponderat al capitalului ………………….287
A. Noţiuni introductive……………287
B. Structura financiară, valoarea întreprinderii şi costul capitalului în absenţa impozitului pe profit ( = 0%)……………………288
C. Structura financiară şi valoarea întreprinderii în prezenţa impozitului pe profit ( > 0%)……………………………………………292
D. Structura financiară şi costul capitalului în prezenţa impozitului pe profit ( > 0%)…………………………………………………..293
E. Costul capitalului şi valoarea întreprinderii în condiţii de impozitare a profitului şi de creştere economică …………………..297
1. Costul întreprinderii neîndatorate (U) şi cu investiţii de menţinere a capacităţii productive (g = 0)…………………………..299
2. Costul întreprinderii îndatorate (L) şi cu investiţii de menţinere a capacităţii productive (g = 0)………………………………300
3. Costul întreprinderii neîndatorate (U) şi cu investiţii noi (g > 0) …………..302
4. Costul întreprinderii îndatorate (L) şi cu investiţii noi (g > 0)……………….304
F. Costul capitalului diferitelor surse de capital………………………………………..307
1. Costul capitalului împrumutat kd…………………………………………………….307
2. Costul capitalurilor proprii kc …………………………………………………………307
G. Valoarea actualizată netă ajustată (VANA)………………………………………………………310
1. Finanţarea mixtă a proiectului de investiţii. Cazul rambursării împrumutului la scadenţa acestuia………………………………..311
a) Metoda VANA…………………..311
b) Metoda costului mediu ponderat, ajustat……………………………………..313
2. Finanţarea mixtă a proiectului de investiţii. Cazul plăţii dobânzii şi a rambursării împrumutului în anuităţi egale……………314
a) Metoda VANA…………………..314
b) Metoda costului mediu ponderat, ajustat……………………………………..314
3. Creşterea economică sustenabilă ………………………………………………………….315
4. Creşterea economică autofinanţabilă……………………………………………………..315
H. Aplicaţii de rezolvat…………..315
I. Referinţe bibliografice………..320
J. Răspunsuri……………………….320
Partea patra. Analiza și planificarea financiară …………………………….323
Capitolul 10
Analiza situaţiilor financiare .325
A. Noţiuni introductive …………..325
B. Analiza poziţiei financiare din bilanţ ……………………………………………………327
1. Diferenţierea activelor şi pasivelor în noncurente şi curente……………….328
2. Activele circulante nete = Fondul de rulment……………………………………331
3. Active circulante nete = Nevoia de fond de rulment + Trezoreria netă …333
4. Cash-flow = Variaţia trezoreriei nete……………………………………………….335
C. Analiza performanţei financiare prin contul de profit şi pierdere……………..336
1. Diferenţierea veniturilor şi cheltuielilor în curente (ordinare) şi noncurente (extraordinare)…………………………………….336
2. Interpretarea contabilă şi cea financiară a veniturilor şi cheltuielilor…….337
3. Marjele de acumulare (soldurile intermediare de gestiune) ………………..338
D. Cash-ul, cash-flow-ul şi profitul net ale întreprinderii …………………………….342
1. Situaţia fluxurilor de trezorerie………………………………………………………..344
2. Cash-flow-ul pentru evaluarea întreprinderii = CFD…………………………..346
E. Aplicaţii de rezolvat …………..350
F. Referinţe bibliografice………..353
G. Răspunsuri………………………353Cuprins 11
Capitolul 11
Diagnosticul rentabilităţii şi riscului întreprinderii ………………………………355
A. Noţiuni introductive …………..355
B. Ratele de rentabilitate a capitalurilor investite………………………………………356
1. Rata de rentabilitate economică (ROA)……………………………………………359
2. Rata de rentabilitate financiară şi rata de dobândă……………………………360
C. Componentele ratelor de rentabilitate a capitalurilor investite (sistemul du Pont)…………………………………………………….363
D. Diagnosticul riscului ………….366
1. Riscul economic = sensibilitatea profitului brut …………………………………367
2. Riscul financiar al întreprinderii………………………………………………………370
3. Strategii de finanţare a întreprinderii……………………………………………….373
E. Riscul de faliment (insolvabilitatea şi lipsa de lichiditate)……………………….375
1. Analiza statică………………375
2. Analiza dinamică…………..377
3. Detectarea riscului de faliment prin metode empirice şi prin metoda scorului ………………………………………………………378
F. Ratele valorii…………………….380
G. Utilizarea şi limitele ratelor financiare …………………………………………………382
H. Aplicaţii de rezolvat…………..383
I. Referinţe bibliografice………..389
J. Răspunsuri……………………….389
Capitolul 12
Planificarea financiară. Gestiunea trezoreriei ……………………………………..391
A. Noţiuni introductive …………..391
B. Viteza de rotaţie a capitalurilor…………………………………………………………..391
C. Previziunea vânzărilor……….396
D. Planificarea necesarului de capitaluri suplimentare………………………………398
E. Creştere sustenabilă şi creştere autofinanţată……………………………………..399
F. Bugetul de trezorerie…………404
1. Previziunea încasărilor şi a plăţilor …………………………………………………405
2. Calculul şi acoperirea soldurilor de trezorerie…………………………………..407
3. Modele de gestiune a soldului de trezorerie …………………………………….408
a) Modelul Baumol ………..408
b) Modelul Miller-Orr………409
G. Aplicaţii de rezolvat…………..411
H. Referinţe bibliografice ……….415
I . Răspunsuri ……………………..416
Capitolul 13
Gestiunea ciclului de exploatare ………………………………………………………..419
A. Noţiuni introductive …………..419
B. Ciclul financiar versus ciclul de exploatare ………………………………………….420
C. Gestiunea capitalului de lucru……………………………………………………………421
D. Gestiunea stocurilor………….422
1. Gestiunea stocurilor în situaţii de certitudine ……………………………………422
2. Gestiunea stocurilor în situaţii de incertitudine …………………………………424
3. Planificarea nevoii de finanţare a stocurilor……………………………………..427
E. Gestiunea creanţelor…………428
F. Gestiunea creanţelor şi datoriilor în valută…………………………………………..433
1. Definirea şi măsurarea riscului valutar…………………………………………….433
2. Modalităţi de acoperire împotriva riscului valutar………………………………435
G. Aplicaţii de rezolvat…………..435
H. Referinţe bibliografice ……….439
I. Răspunsuri ……………………….44012 Finanţe corporative cu Excel
Capitolul 14
Finanţarea ciclului de exploatare. Finanţarea pe termen lung ……………..441
A. Noţiuni introductive …………..441
B. Fundamentarea deciziei de finanţare a exploatării ……………………………….441
C. Creditele pe termen scurt pentru finanţarea ciclului de exploatare………….445
1. Elemente de clasificare (rating) a clienţilor băncii……………………………..446
2. Elemente pentru fundamentarea costului creditelor pe termen scurt …..448
3. Costul creditelor de trezorerie………………………………………………………..450
a) Scara dobânzilor……….450
b) Decontul de dobânzi şi comisioane …………………………………………….451
c) Analiza gestiunii creditelor…………………………………………………………453
4. Costul creditelor de scont şi arbitrajul acestora cu creditele de trezorerie……………………………………………………………454
D. Fundamentarea deciziei de finanţare pe termen lung……………………………457
1. Autofinanţarea………………458
2. Împrumuturi obligatare (obligaţiuni corporative)………………………………..459
3. Majorarea capitalului social……………………………………………………………462
4. Bugetul investițiilor………..463
E. Leasingul…………………………464
1. Tipuri de leasing……………464
2. Evaluarea contractelor de leasing…………………………………………………..465
F. Gestiunea ratei de dobândă.469
1. Definirea riscului de rată de dobândă……………………………………………..469
2. Măsurarea riscului de rată de dobândă …………………………………………..470
3. Modalităţi de acoperire contra riscului de rată de dobândă………………..472
G. Aplicaţii de rezolvat…………..473
H. Referinţe bibliografice ……….480
I. Răspunsuri ………………………480
Index…………………………………..485

- Publicitate -