Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a încasat venituri bugetare în luna mai 2013 13.606,4 mil. lei, cu 2,6% mai mult decât în luna mai 2012 (13.257,5 mil. lei).

La bugetul de stat s-au încasat 9.026,3 mil.lei, cu 7,7% mai mult faţă de aceeaşi lună a anului 2012 (8.384,9 mil.lei).

- Publicitate -

Veniturile din impozitul pe profit încasate de ANAF au fost de 334,6 mil. lei, -26,2% mai puţin decât în 2012 ( 453,3 mil.lei). Cea mai mare scădere se înregistrează la impozitul pe profit datorat şi virat de către băncile comerciale, care a înregistrat valori negative în anul 2013 (în luna mai 2013 – 34.26 mil.lei);

La impozitul pe venit, s-au încasat 1.869,9 mil. lei, cu 90,4 mil.lei (5,1% indice nominal ) mai mult decât în 2012 (1.779,5 mil.lei).

Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 4.304,1 mil. lei, cu 245,1 mil.lei (6,0 % indice nominal) mai mari decât încasările din luna mai 2012 (4.059,0 mil. lei).

În domeniul accizelor, încasările la bugetul de stat realizate au fost cu -11,1 % (în termeni nominali) mai mici faţă de cele din 2012 (1.607,0 mil. lei – 2013, 1.808,5 mil.lei – 2012); Cea mai mare scădere a fost înregistrată la accizele produselor din tutun unde sumele declarate/plătite de marii producători au fost mult mai mici decât în perioadele anterioare urmare a măsurilor adoptate de aceştia în sensul creşterii stocurilor.

Încasările la capitolul „rest venituri” au fost afectate de neîncasarea sumelor reprezentând taxe licenţe si autorizare – Ancom (210 mil.lei), precum şi a sumelor totale estimate a se colecta din dividende datorate de companiile cu capital de stat, a căror obligaţie de plată a fost amânată pentru luna iunie.

La bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, veniturile încasate au înregistrat faţă de luna mai 2012 o diminuare cu 101,7 mil. lei;

La bugetul asigurărilor sociale de stat, s-a înregistrat o diminuare cu 218,6 mil. lei, respectiv în termeni nominali cu -7,2%;

La bugetul asigurărilor pentru şomaj, s-a înregistrat o creştere cu 1,02 mil. lei, respectiv, în termeni nominali cu 0,8%.

Diminuarea veniturilor încasate în luna mai 2013 la bugetele de asigurari sociale comparativ cu luna mai 2012 este cauzată de plata anticipată a veniturilor din salarii pentru sectorul bugetar in baza OUG 29/2013.
Conform prevederilor acestei ordonanţe, o parte dintre salariile cuvenite personalului din sectorul bugetar au fost plătite la sfârşitul lunii aprilie, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, fapt pentru care impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente acestora s-au achitat în avans, fiind cuantificate în realizarile lunii aprilie.

- Publicitate -