ART. 124^4 Definitia autoritatii competente

287

In sensul prezentului capitol, se intelege prin autoritate competenta:
a) pentru Romania – Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
b) pentru tarile terte – autoritatea competenta definita pentru scopul conventiilor bilaterale sau multilaterale de evitare a dublei impuneri sau, in lipsa acestora, oricare alta autoritate competenta pentru emiterea certificatelor de rezidenta fiscala.

- Publicitate -

1 COMENTARIU