CE: Avize motivate trimise către 5 state membre privind punerea în aplicare a normelor UE împotriva evaziunii fiscale

47

Pe 20 iunie, Comisia Europeană a trimis avize motivate catre Belgia, Grecia, Finlanda (provincia Åland), Italia si Polonia, solicitandu-le sa notifice transpunerea in legislatia nationala a Directivei privind cooperarea administrativa. Statele membre aveau obligatia de a initia aplicarea directivei la 1 ianuarie 2013.

Directivă privind cooperarea administrativă are scopul de a spori transparența, a îmbunătăți schimbul de informații și îmbunătăți cooperarea transfrontalieră: instrumente fundamentale pentru combaterea evaziunii fiscale. Statele membre au avut obligația legală de a începe aplicarea prezentei directive de la 1 ianuarie 2013. Belgia, Finlanda (în ceea ce privește provincia Åland), Grecia, Italia și Polonia nu au informat Comisia cu privire la transpunerea directivei în legislația națională.

- Publicitate -

În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate deferi aceste cinci state membre la Curtea de Justiție a UE.

Referințe anexate:
Comunicatul de presa al Comisiei Europene

- Publicitate -