Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti, 25 iunie 2013, un proiect de lege care modifica textul initial al Ordonantei de urgenta nr. 55/2013, stabilind ca impozitarea cu 85% a sumelor compensatorii este aplicabila doar pentru membrii fostelor comisii care au format Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Textul adoptat:
„Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe
venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului
de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2).”

Referințe anexate:
Proiectul de lege adoptat de Camera Deputatilor
Procedura legislativa la Camera Deputatilor

- publicitate -