Intreprinderile mici si mijlocii nou-infiintate ar putea beneficia de mai multe facilitati fiscale, potrivit unui proiect de ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Economiei.

Potrivit proiectului de act normativ, IMM-urile ar putea fi scutite de la plata impozitului pe venit si ar putea plati cu 50% mai putin la contributiile de asigurari sociale. In plus, ar putea fi scutite de la impozitul pe profit, cu conditia sa reinvesteasca profitul in urmatorul an fiscal.

Potrivit proiectului, pentru primul an fiscal de la inregistrarea la Registrul Comertului, microintreprinderile si IMM-urile sunt scutite de la plata impozitului pe venitul realizat in anul fiscal de referinta, dar au obligatia sa-si mentina activitatea si sa obtina venituri din exploatare pe o perioada de minimum doi ani, dupa obtinerea facilitatii.

Proiectul de Ordonanta a Guvernului mai prevede ca microintreprinderile si intreprinderile mici ar urma sa beneficieze, in primul an fiscal de la inregistrarea la Registrul Comertului, de o reducere cu 50% a contributiilor de asigurari sociale pentru angajatii cu norma intreaga, pe durata nedeterminata. Astfel, angajatorii vor plati cu 50% mai putin pentru CAS, pentru maximum 4 angajati cu varsta sub 25 de ani sau peste 55 de ani. De asemenea, reducerea se aplica si pentru acelasi numar de lucratori necalificati cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani.

In cazul in care microintreprinderile si intreprinderile mici angajeaza persoane aflate in somaj, acestea sunt scutite de la plata din contributiile de asigurare sociala pentru primii doi ani de activitate, in cadrul aceleiasi intreprinderi. Facilitatea fiscala se aplica in aceeasi perioada, la fel ca in celelalte cazuri prezentate mai sus.

- publicitate -

De asemenea, IMM-urile ar putea beneficia si de mai putin controale fiscale, cel mult o singura data intr-o perioada de trei ani.

In plus, Guvernul ar putea infiinta si un fond de investii cu capital de risc pentru sectorul IMM, denumit Fondul Roman pentru Dezvoltarea IMM, la propunerea autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii. Scopul noului fond ar fi de a sustine capacitatea de inovare si de a facilita accesul IMM-urilor aflate in stadiul de expansiune a afacerii, la un nou instrument de finantare constituit cu participarea statului in parteneriat cu institutii de credit si alte institutii financiare interesate.

Prevederi propuse:
15. La articolul 19 se introduce alineatul (5), care va avea următorul cuprins:
„(5) Pentru primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului, microîntreprinderile şi întreprinderile mici sunt scutite de la plata impozitului pe venitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea menţinerii activităţii şi a obţinerii de venituri din exploatare pe o perioadă de minimum doi ani după obţinerea facilităţii.”

16. La articolul 19 se introduce alineatul (6), care va avea următorul cuprins:
„(6) Pe perioada menţionată la alin. (5), microîntreprinderile şi întreprinderile mici beneficiază de următoarele avantaje privind forţa de muncă angajată cu normă întreagă pe durată nedeterminată:
a) Reducerea cu 50% a contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi cu vârsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, precum şi pentru acelaşi număr de lucrători necalificaţi cu vârsta cuprinsă între 25 şi 55 de ani.
b) Persoanele aflate în şomaj pe care le angajează sunt scutite de la plata din contribuţiile de asigurare socială pentru primii doi ani de activitate în cadrul aceleiaşi întreprinderi.”

17. La articolul 19 se introduce alineatul (7), care va avea următorul cuprins:

„(7) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea reinvestirii integrale a acestuia în următorul an fiscal, în acelaşi sector/ aceleaşi sectoare de activitate.”

18. La articolul 19 se introduce alineatul (8), care va avea următorul cuprins:
„(8) Reinvestirea profitului, prevazută la alin. (7), trebuie să fie evidenţiată în declaraţiile financiare ale întreprinderii, aferente exerciţiului financiar din anul fiscal următor.”

19. La articolul 19 se introduce alineatul (9), care va avea următorul cuprins:

„(9) Investitorii în întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi acţionarii întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt listate la cota unei burse de valori sau a unui sistem alternativ de tranzacţionare sunt scutiţi de la plata impozitului aferent aprecierii capitalului propriu, în raport cu valoarea capitalului investit, dacă întreprinderea a fost deţinută, timp de minimum 5 ani, de către acelaşi investitor/ acţionar sau de către acelaşi grup de investitori/ acţionari.”