Vineri, 21 iunie 2013, Ministerul Economiei a publicat în secțiunea dezbatere publică proiectul de ORDONANŢĂ A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Notei de fundamentare,  scopul proiectului de act normativ constă în sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a menţinerii şi creării de locuri de muncă.

Comisia Europeană a recomandat tuturor statelor membre să acorde atenţia necesară transpunerii în legislaţia naţională a Small Business Act for Europe. Numele simbolic de ”Act” dat acestei iniţiative subliniază voinţa politică de a recunoaşte rolul fundamental al IMM-urilor îneconomia UE şi de a institui, pentru prima dată, un vast cadru strategic pentru UE şi statele sale membre, cu ajutorul unui ansamblu de 10 principii menite să ghideze concepţia şi punerea în aplicare a politicilor atât la nivel UE, cât şi la nivelul statelor membre. Aceste principii sunt esenţiale pentru a conferi o valoare adăugată la nivel comunitar, a plasa IMM-urile pe picior de egalitate şi a ameliora cadrul juridic şi administrativ pe tot teritoriul UE:
a) Crearea unui mediu în care întreprinzătorii şi întreprinderile familiale să poată prospera şi unde spiritul antreprenorial este recompensat;
b) Asigurarea posibilităţii pentru întreprinzătorii cinstiţi care au dat faliment de a beneficia, în mod rapid, de o a doua şansă;
c) Definirea regulilor după principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”;
d) Asigurarea reactivităţii administraţiilor la nevoile IMM-urilor;
e) Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: facilitarea participării IMM-urilor la achiziţiile publice şi exploatarea mai judicioasă a posibilităţilor oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat;
f) Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi punerea în aplicare a unui cadru juridic şi comercial care să favorizeze punctualitatea plăţilor cu ocazia tranzacţiilor comerciale;
g) Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunităţile oferite de piaţa unică;
h) Promovarea ameliorării competenţelor în interiorul IMM-urilor şi a tuturor formelor de inovaţie;
i) Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunităţi;
j) Încurajarea şi sprijinirea IMM-urilor pentru a rofita de creşterea pieţelor.

Potrivit Notei de fundamentare, prin prezentul act normativ se propune sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri, în general, ca şi adaptarea la realitatile româneşti şi transpunerea principiilor sus-menţionate ale SBA, prin:
a) Efectuarea controlului financiar-fiscal de fond la întreprinderile mici şi mijlocii cel mult o singură dată într-o perioadă de trei ani.
b) Instituirea obligativităţii verificării ex-ante a impactului economic, social şi de mediu al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii prin aplicarea aşa-numitului „Test IMM”. Prin intermediul testului se va realiza evaluarea preliminară a întreprinderilor care urmează a fi cel mai probabil afectate de viitoarele reglementări, inclusiv prin evaluarea opţiunilor alternative, sau, după caz, a măsurilor de temperare a efectelor contrare/ negative ale acestora.
c) Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii inovatoare, ca şi sprijinirea investiţiilor inovatoare, valorificarea economică a rezultatelor cercetării şi inovării, dezvoltarea de noi produse şi operaţiuni cu caracter de transfer tehnologic, inclusiv prin încheierea de parteneriate internaţionale.
d) Sprijinirea dezvoltării continue a sistemului educaţional de promovare a culturii şi competenţelor antreprenoriale (formare antreprenorială).
e) Acordarea de facilitati fiscale microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi investitorilor/ acţionarilor în IMM-uri care îşi păstrează participaţia la capital timp de minimum 5 ani.
f) Sprijinirea nevoilor de finanţare IMM-urilor prin diverse instrumente investiţionale şi vehicule financiare, cum ar fi de exemplu reţelele de investitori de tip business angels, Fondul Român de Contragarantare a creditelor pentru IMM, Fondul Român pentru Dezvoltarea IMM sau consolidarea locului acordat IMM-urilor în cadrul programelor naţionale de susţinere a acestora pe perioada bugetară preconizată.
g) Stimularea financiară a personalului implicat în activităţi de redactare, coordonare, evaluare, monitorizare şi control a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

 
Referințe anexate:
Ordonanta
Nota de fundamentare

- publicitate -

2 COMENTARII

 1. Excelentei sale D-lui Ministru Chitoiu.
  Excelenta, ma numesc Tasnadi Arpad administrator al sc.TASTEK srl din satul Lisnau jud.Covasna RO12571248, telefon 0734131313.
  Stimate d-le Ministru am citit noua modificarea legii din 2oo4, dar din pacate nu prea am inteles nimic pentru urmatoarele motive:
  Toata lumea a spus ca intre anii 2009-2012 a fost o criza mare in Romania, eu nu am crezut acest lucru si am demonstrat prin rezultate ce a ce a insemnat ca am demonstrat ca in perioada 2009-2012 am realizat o crestere a productiei cu 50%,numai pentru export.
  Excelenta nu stiu cind a fost aplicat la noi”Test IMM.
  Fiecare imm are greutatiile ei sunt unele greutati care poti discuta numai cu specialist in domeniul respectiv,de exp:domeniul de activitate al unitatii este productia de mobila,lucrez numai cu lenm de cer, ciclul ca acest lemn sa poate prelucra este de 90 de zile cea ce inseamna ca trebuie sa ai in stoc 13o-150 mc cherestea de cer uscata ca poti onora toate comenzile din contract, totodata inseamna ca cca 30000-40000 euro tot timpul este blocat ca sa asiguri la timp materia prima necesara bunului mers al productiei.
  Apelezi la credite, ca sa poti mentine stocul de tampon de materii prime, devii la banca prea indatorat si esti nevoit sa nu onorez contactele existente.La cine sa apelez in cazul de fata?
  Excelenta, de 29 de ani lucrez numai pentru export dar niciodata nu am fost ajutat de catre stat cu nimic.
  Cu onoare va rog sa gasesc o modalitate ca sa ies din acest impas in caz contrariu risc sa pierd contractul.
  Va multumesc cu deosebita stima Tasnadi Arpad.