OECD: Convenţia fiscală model – Proiect de discuţie cu privire la aplicarea convenţiilor fiscale pentru tratamentul plăţilor compensatorii

366

Comitetul OCDE pentru Afaceri Fiscale (CFA) invită publicul să trimită comentarii cu privire la un proiect de discuţie asupra aplicării convenţiilor fiscale pentru tratamentul plăţi efectuate ca urmare a încetării contractului de muncă.

Analiza şi sugestiile incluse în aceast proiect de discuţii vizează aplicarea dispoziţiilor din Convenţia Model, atunci când astfel de plăţi sunt efectuate în context transfrontalier.

Orientare limitată inclusă în Comentariul la modelului de convenție fiscală OCDE privind astfel de plăți în prezent se ocupă exclusiv cu măsura în care acestea constituie „pensii sau alte remunerații similare”. Ea nu se referă la modul în care alte prevederi, cum ar fi articolul 15, care se aplică la o varietate de plăți, cum ar fi plățile de non-concurență, care pot fi făcute după terminarea unui loc de muncă. Deoarece caracterizarea inconsecventă a plăților primite ca urmare a încetării contractului de muncă creează riscuri de dublă impunere și de evitare a impozitării, Comisia OCDE pentru afaceri fiscale, printr-un subgrup al Grupului de lucru la convențiile fiscale și alte aspecte conexe, a întreprins acțiuni care vizează clarificarea modului în care aceste plăți ar trebui să fie tratate în scopul tratatului fiscal.

Referinţe anexate:
Comunicatul de presa OCDE 
Proiectul de discutii: „Conventie fiscala pentru tratamentul platilor compensatorii

- Publicitate -