OMFP 200/2010 – Indicele de inflatie 2010 impozit pe profit anticipat

63

ORDINUL nr. 200/2010 din 9 februarie 2010 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
2010-02-15 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 101/2010 din 15 februarie 2010

OMFP nr. 200/2010 din 9 februarie 2010 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele ale art. 34 alin. (1), (6) si (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
Pentru anul fiscal 2010, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 3,5%.
ART. 2
Directia legislatie impozite directe, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cat si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 9 februarie 2010.
Nr. 200.

- Publicitate -