Pentru înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA potrivit art. 152 alin. (1) din Codul Fiscal, plafonul este de 65.000 euro.
Echivalentul în lei al plafonului de 65.000 euro este 220.000 lei.
Cursul de schimb aplicabil este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei/euro), iar plafonul se rotunjește la următoarea mie.

Pentru stabilirea perioadei fiscale la TVA, potrivit art. 156^1 alin. (2) din Codul Fiscal, plafonul este de 100.000 euro.
Echivalentul în lei aplicabil în 2013 al plafonului de 100.000 euro este 442.910 lei.
Plafonul în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului (cursul de schimb valabil pentru 31.12.2012 este 4,4291 lei/euro).

Pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, plafonul prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul Fiscal, este de 10.000 euro.
Echivalentul în lei al plafonului de 10.000 euro este 34.000 lei.
Plafonul în lei se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării (3,3817 lei/euro) şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5.

Pentru vânzări la distanţă, plafonul de la art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, este de 35.000 euro.
Echivalentul în lei  al plafonului de 35.000 euro este 118.000 lei.
Plafonul în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării (3,3817 lei/euro) şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5.

- Publicitate -