Parlamentul European a adoptat doua Directive de interes pentru profesia contabila si mediul de afaceri. Modificarile prefigurate de noua Directiva Contabila Europeana si de Directiva privind Transparenta: alternative pentru diminuarea costurilor de raportare ale IMM-urilor din Romania.

Obiectivul revizuirii celor doua Directive consta in reducerea costurilor administrative pentru companiile mici, cresterea transparentei platilor catre guvernele nationale si crearea unei cerinte de raportare pe fiecare tara.

- Publicitate -

Obiectivul urmărit constă în stimularea dezbaterilor în mediul de afaceri şi mediul profesional din România cu privire la maniera optimă de implementare a acestor directive în legislaţia naţională.

În vederea simplificării cerinţelor de raportare pentru IMM-uri, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a Directivelor Contabile Europene (Directiva a IV a şi Directiva a VII-a) cu scopul adoptării unei Directive noi care să le înlocuiască.

Directiva propune uniformizarea criteriilor de mărime la nivelulul Uniunii Europene, deoarece în prezent pragurile de mărime utilizate de Statele Membre sunt diferite. Noua Directivă prevede patru categorii de entităţi după mărime: MICROÎNTREPRINDERI, ÎNTREPRINDERI MICI, MIJLOCII şi MARI.

În acest sens au fost definite drept MICROÎNTREPRINDERI societăţile care nu îndeplinesc cumulativ două din următoarele trei criterii:
• total bilanţ: EUR 350 000;
• cifra de afaceri totală: EUR 700 000;
• număr mediu de salariaţi în cursul anului: 10
Pentru acestea au fost introduse o serie de scutiri care pot fi utilizate opţional de Statele Membre.

Societăţile MICI sunt cele care, la data bilanţului, nu îndeplinesc cumulativ două din următoarele trei criterii: total activ 4.000.000 euro (Statele Membre au opţiunea de a creşte acest prag până la 6 milioane de euro, cifra de afaceri 8.000.000 euro (Statele Membre au opţiunea de a creşte acest prag până la 12 milioane de euro, număr mediu de salariaţi 50).

Potrivit Directivei, situaţiile financiare cuprind cel puţin bilanţul, contul de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare. Alte componente pot fi incluse doar pentru societăţi mari şi mijlocii.

Referințe/surse:
Informatii despre Directiva privind Transparenta
Informatii despre Directiva Contabila
– Modificările prefigurate de noua Directivă Contabilă Europeană și de Directiva privind Transparența: alternative pentru diminuarea costurilor de raportare ale IMM urilor din România – articol CECCAR

- Publicitate -

1 COMENTARIU