1. Servicii de transport national [sursa: extras din Ghid practic MFP]

Prestatorul si beneficiarul sunt persoane impozabile stabilite in Romania
Aceste servicii sunt supuse regulii B2B prevazuta la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si au locul prestarii in Romania, unde este stabilit beneficiarul. Persoana obligata la plata TVA este prestatorul, conform art 150 alin.(1) din Codul fiscal, care trebuie sa emita facturi fiscale cu TVA, daca nu se aplica vreo scutire. Prin urmare efectul tratamentului fiscal este acelasi ca si cel aplicabil inainte de 1 ianuarie 2010.

Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in alt stat membru
Daca prestatorul este stabilit in Romania si presteaza servicii de transport pentru care punctul de plecare si punctul de sosire se afla pe teritoriul Romaniei, catre clienti care sunt stabiliti in alte state membre, serviciile de transport national sunt considerate servicii intracomunitare si conform art 133 alin.(2) din Codul fiscal, nu au locul prestarii in Romania, fiind impozabile in statul membru in care este stabilit beneficiarul. Pentru a aplica regula de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, clientul trebuie sa comunice prestatorului un cod valabil de TVA din alt stat membru si o adresa a sediului activitatii economice sau a unui sediu fix din Comunitate,conditii care sunt mentionate in normele de aplicare a Codului fiscal la pct. 13. Chiar si astfel de servicii, care la prima vedere nu par a se inscrie in sfera operatiunilor intracomunitare, devin operatiuni intracomunitare datorita faptului ca sunt prestate catre un beneficiar persoana impozabila stabilit in alt stat membru.
Daca prestatorul roman nu este inregistrat in scopuri de TVA, va trebui sa solicite inregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal inainte de realizarea unui astfel de transport. De asemenea, transportatorul va trebui sa declare operatiunea in declaratia recapitulativa. În decontul de TVA depus de persoanele care sunt inregistrate conform art 153 din Codul fiscal operatiunea se inscrie la rd. 3 si 3.1.

Exemplu: Un transport de la Bucuresti la Brasov efectuat de o companie stabilita in Romania catre o companie stabilita in Franta nu va fi facturat cu TVA romanesc, fiind neimpozabil in Romania. Acest serviciu va fi inscris de prestator in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa lunara la rubrica de prestari de servicii intracomunitare. Totusi, fiind un serviciu intracomunitar, prestatorul trebuie sa fie inregistrat in scopuri de TVA.

Prestatorul este stabilit in alt stat membru, beneficiarul este stabilit in Romania
Daca prestatorul este stabilit in alt stat membru si presteaza servicii de transport pentru care punctul de plecare si punctul de sosire se afla pe teritoriul Romaniei, catre clienti persoane impozabile, care sunt stabiliti in Romania, serviciile de transport national sunt considerate achizitii intracomunitare de servicii si au locul prestarii in Romania conform art. 133 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv sunt impozabile la locul unde este stabilit clientul persoana impozabila. Prestatorul nefiind stabilit in Romania, beneficiarul persoana impozabila din Romania are obligatia platii TVA pentru serviciul respectiv conform art 150 alin.(2) din Codul fiscal, prin aplicarea mecanismului taxarii inverse daca este inregistrat in scopuri de TVA conform art 153 Romania ( rd. 7,7.1,7.1.1 si 19,19.1,19.1.1 din decontul de TVA). În cazul in care clientul nu este inregistrat in scopuri de TVA, va trebui sa se inregistreze conform art. 153^1 din Codul fiscal si va depune un decont special de TVA. Fiind o achizitie intracomunitara de servicii care nu este scutita de TVA exista obligatia declararii acestei achizitii intracomunitare in declaratia recapitulativa lunara (390).

Exemplu: Un transport national de bunuri de la Bucuresti la Brasov este prestat de o companie din Ungaria catre o companie stabilita in Romania inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Acest serviciu are locul prestarii in Romania, conform regulii B2B, respectiv este impozabil la locul unde este stabilit clientul. Întrucat prestatorul nu este stabilit in Romania, clientul din Romania, inregistrat conform art. 153, aplica taxare inversa si inscrie operatiunea in declaratia recapitulativa (390).

Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in afara Uniunii Europene
Situatia serviciilor de transport national de bunuri in beneficiul unor clienti care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana este diferita. Pentru aceste servicii nu se aplica regula B2B prevazuta la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Locul prestarii acestor servicii este considerat in Romania conform art. 133 alin. (7) din Codul fiscal.

- publicitate -

Exemplu: Acelasi transport de la Bucuresti la Brasov, daca ar fi facturat de o companie stabilita in Romania catre o companie stabilita in Moldova, ar trebui facturat cu TVA romanesc, deoarece locul prestarii este in Romania. Desigur, chiar si in aceste situatii nu se exclude posibilitatea aplicarii unei scutiri, daca este cazul.

Prestatorul este stabilit in afara Uniunii Europene, beneficiarul este stabilit in Romania
Daca prestatorul este stabilit in afara UE si presteaza servicii de transport pentru care punctul de plecare si punctul de sosire se afla pe teritoriul Romaniei, catre clienti persoane impozabile care sunt stabiliti in Romania, serviciile au locul prestarii in Romania. Beneficiarul persoana impozabila din Romania are obligatia platii TVA pentru un astfel de serviciu conform art 150 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv va aplica TVA prin mecanismul taxarii inverse daca este inregistrat in scopuri de TVA in Romania ( rd. 7 si 19 din decontul de TVA), sau, in cazul in care clientul nu este inregistrat in scopuri de TVA va depune un decont special de TVA. Aceasta operatiune nu este o achizitie intracomunitara de servicii, prin urmare nu exista obligatia declararii acesteia in declaratia recapitulativa lunara si nici a inregistrarii clientului in scopuri de TVA, in cazul in care clientul nu este deja inregistrat.

Exemplu: Un transport national de bunuri de la Bucuresti la Brasov este prestat de o companie din Ucraina catre o companie stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Acest serviciu are locul prestarii in Romania, conform regulii B2B, respectiv este impozabil la locul unde este stabilit clientul. Întrucat prestatorul nu este stabilit in Romania, clientul din Romania, inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal, aplica taxare inversa.