FISA Actului Legea Contabilitatii

CUPRINS Legea Contabilitatii pe Capitole si Articole

CAP. I – Dispozitii generale (Articolul 1 – Articolul 9)

CAP. II – Organizarea si conducerea contabilitatii (Articolul 10 – Articolul 19)

CAP. III – Registrele de contabilitate (Articolul 20 – Articolul 26)

- publicitate -

CAP. IV – Situatii financiare (Articolul 27 – Articolul 37)

CAP. V – Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice (Articolul 38 – Articolul 40)

CAP. VI – Contraventii si infractiuni (Articolul 41 – Articolul 43)

CAP. VII – Dispozitii tranzitorii si finale (Articolul 44 – Articolul 49)

NOTA – nota la versiunea republicata