Numărul de aprilie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind recentele discuţii despre noi modificări fiscale: „Ziua şi promisiunea sau zvonul în ceea ce priveşte modificările legislaţiei fiscale: ba că se va introduce impozitul forfetar, ba că se va reduce cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, ba că scade TVA la pâine de la 1 iulie, ba că nu mai scade, ba că se reduce TVA-ul la 19% de la 1 ianuarie 2013, ba că nu se mai reduce, dar se pot reduce contribuţiile cu 5 puncte procentuale, ba că supraimpozităm salariile de peste 1.000 euro, ba că nu le mai impozităm (că nu pot fi impozitate doar cele de la stat).”

Rubrica Info curier cuprinde:

• legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană publicată în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 25 martie – 2 iunie 2013

• Agenda obligaţiilor fiscale pe luna mai oferită de Ernst & Young

În cadrul rubricii Young IFA Network Emilian Miricescu (lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, coordonator al YIN România) evidenţiază modalitatea de calcul, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) aferente dobânzilor obţinute de persoanele fizice ca urmare a unor astfel de plasamente.

• Impozite directe

– articolul semnat de Teodora Alecu şi Cristina Vasilescu (Tax Director/Tax Manager, Servicii privind preţurile de transfer, KPMG) subliniază faptul că, în contextul intensificării tranzacțiilor financiare intra-grup și a complexității acestora, autoritățile fiscale au început să-și îndrepte atenția tot mai mult către analizarea din perspectiva prețurilor de transfer a unor astfel de tranzacții, nevoia respectării principiului prețurilor de transfer și a documentării acestora a devenind esențială.

• Impozite indirecte

articolul semnat de Bogdan Mărculeţ (avocat, Niculeasa Law Office) arată că, în materia calificării unei operaţiuni complexe ca fiind o prestaţie economică unică în scopuri de TVA, jurisprudenţa CJUE a rămas destul de constantă, aplicarea criteriilor de calificare realizându-se dintr-o perspectivă obiectivă şi, de asemenea, economică, adaptată situaţiilor de fapt fiscale care caracterizează mediul de afaceri, în diversitatea lui, de la desfăşurarea activităţilor de catering şi fast-food, până la operaţiuni de telefonie mobilă.

– articolul semnat de Valentina Radu şi Anca Macovei (Manager/Consultant, Departamentul de impozite indirecte, PwC) priveşte tot problematică preţurilor de transfer, concluzionând că dosarul preţurilor de transfer va fi un instrument important ce poate fi folosit de acum înainte la stabilirea bazei de impozitare pentru părţi afiliate care au drept limitat de recuperare a TVA. Totuși, în tranzacții în care identificarea de tranzacții comparabile nu va fi posibilă, rămâne de văzut care va fi abordarea autorităţilor fiscale în ceea ce privește baza de impozitare a TVA comparativ cu stabilirea preţurilor de transfer pentru scopuri privind impozitarea profiturilor companiilor afiliate.

– articolul semnat de Ionuţ Voica şi Alin Lazăr (Senior Consultant/Consultant, Mazars România) evidenţiază faptul că Gran Via Moinești a devenit rapid un caz de referință în ceea ce privește interpretarea prevederilor referitoare la dreptul de deducere al TVA în România, fiind inclus în ultimele modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, şi că, deși nu aduce o răsturnare spectaculoasă de situație în ceea ce privește filozofia TVA, contrazice interpretarea autorităților fiscale românești.

• Dreptul afacerilor

– articolul semnat de George Niculescu (Partener, Tax & Business Solutions) priveşte implicațiile fiscale ale penalităților și dobânzilor obligatorii, aratănd că se poate deduce faptul că s-a creat cadrul legal prin care contribuabilii pot fi obligați să înregistreze în contabilitate penalitățile contractuale, la nivelul dobânzii legale penalizatoare, acest lucru presupunând recunoașterea unor venituri impozabile.

– articolul semnat de Luciana Hofner (Consultant, Departamentul consultanţă fiscală, financiară şi de personal, Roedl & Partner Outsourcing SRL) prezintă Legea nr. 72/2013 care își propune promovarea competitivității mediului de afaceri și consolidarea funcționalității pieței românești prin crearea unor mecanisme eficiente pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată în cadrul contractelor încheiate între profesioniști și a celor încheiate între profesioniști și autoritățile contractante.

• Procedură fiscală

– articolul semnat de Vigi Radu şi Bogdan Costea (Tax partners, Viboal FindEx) întregeşte seria materialelor privind preţurile de transfer cuprinse în acest număr. Autorii încercă să explice ce este un acord de preţ în avans şi care este utilitatea lui şi trec în revistă o serie de statistici privind încheierea unor astfel de acorduri la nivel mondial.

• Jurisprudenţă fiscală

– Jurisprudenţă fiscală naţională: judecător dr. Emanuel Albu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) prezintă o serie de hotărâri ale ICCJ privind condiţiile şi limitele răspunderii fiscale solidare şi desfiinţarea parţială a deciziei de impunere şi reverificarea unor anumite aspecte fiscale în cazul taxei pe valoarea adăugată aferente unor imobile achiziţionate pentru realizarea unor investiţii imobiliare.

Rubrica Ghid fiscal răspunde în acest număr la întrebări legate de: regimul de impozitare aplicabil facturilor de avans, regularizarea necesară în cazul schimbării regimului de impozitare şi obligaţiile privind TVA ale unui ONG din România referitor la factura de comision pentru rezervare cazare achitată unei companii din Olanda.

- Publicitate -