În contextul proiectului de rescriere a Codului Fiscal, Camera de Comerţ Americană în Romania (AmCham Romania) şi Consiliul Investitorilor Străini (FIC) au transmis Ministerului Finanţelor Publice o serie de propuneri concrete în directia modernizarii legislaţiei fiscale.

Priorităţile şi soluţiile identificate de grupul comun de lucru, format din experţi fiscali şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, au fost fundamentate pe principiul modernizării sistemului fiscal în beneficiul creşterii competitivităţii economice a României.

În viziunea AmCham Romania – FIC, cele sapte prioritati strategice care trebuie să se regăsească în legislaţia fiscală sunt:

  • Menţinerea cotei unice de impozitare actuale, atât pentru companii, cât şi pentru persoane fizice, ca un element competitiv esenţial pentru România.
  • Relaxarea sistemului de contribuţii pentru asigurările sociale, prin reducerea cotelor de contribuţii sociale şi extinderea plafonării bazei de calcul a acestora, concomitent cu crearea unui mecanism fiscal corelat în privinţa impozitului pe profit, impozitului pe venit şi a contribuţiilor de asigurări sociale.
  • Reformarea ANAF, în condiţiile asigurării unei asistenţe a contribuabililor care să fie eficientă, consistentă, consecventă şi promptă în contextul implementării proiectului iniţiat de Banca Mondială.
  • Dezvoltarea unei legislaţii moderne privind holdingurile, menite să contribuie la creşterea atractivităţii României pentru investitori, precum şi dezvoltarea unui cadru legislativ modern care să permită consolidarea rezultatelor societăţilor comerciale române din acelaşi grup la calculul impozitului pe profit.
  • Modernizarea, simplificarea şi corelarea legislatiei fiscale în scopul reducerii barierelor birocratice, eliminării neconcordanţelor legislative, de interpretare şi practică fiscală, al aplicării consistente a principiilor prevalenţei fondului asupra formei, tratamentului egal şi transparenţei.
  • Consolidarea şi extinderea stimulentelor fiscale pentru activităţi din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor care conduc la crearea de locuri de muncă şi menţinerea informaticienilor în Romania, activităţi de cercetare-dezvoltare, înfiinţarea de societăţi comerciale de către tinerii întreprinzători, scheme de ajutor de stat şi altele similare în funcţie de strategia de creştere economică şi priorităţile naţionale pe arii de competitivitate.
  • Reducerea impozitului local pe clădiri şi simplificarea mecanismului de stabilire, administrare şi plată a impozitului în cazul persoanelor juridice.

Grupul comun de lucru AmCham Romania – FIC a înaintat Ministerului Finanţelor o serie de propuneri detaliate de modificări tehnice de specialitate care vizează principalele capitole ale Codului Fiscal –  impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, impozite şi taxe locale.

AmCham Romania şi FIC salută implicarea comunităţii de afaceri în proiectul de rescriere a legislaţiei fiscale şi reiterează nevoia de continuare a unui dialog structurat şi transparent între autorităţi şi reprezentanţii sectorului privat în scopul modernizării sistemului fiscal şi al susţinerii creşterii competitivităţii economice a României la nivel regional şi european.

- publicitate -

***

AmCham-www_amcham_ro

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este o asociaţie profesională de afaceri de prim rang, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane si care reuneşte în prezent 350 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea au cumulat investiţii totale de peste 10 miliarde dolari, generând în jur de 200.000 de locuri de muncă. AmCham Romania este ferm angajată în facilitarea unui dialog deschis între comunitatea de afaceri şi autorităţile centrale, promovând recomandari şi priorităţi pentru îmbunătăţirea mediul de afaceri şi creşterea competitivităţii economice a României în plan regional şi european.

Contact: Andreea Roman, Communication Manager  – www.amcham.ro

 

FIC-www_fic_ro

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația celor mai importanți investitori străini din România. FIC a fost înființat în 1997, când şi-a început activitatea cu 26 de companii membre. În prezent numără 123 de companii multinaţionale membre ale căror investiții cumulate reprezintă aproape două treimi din totalul investițiilor străine directe realizate până în prezent în România din 1990.  Obiectivul principal al FIC este promovarea creşterii economice sustenabile prin îmbunătăţirea climatului investiţional în România.  Companiile membre FIC consideră că la baza creşterii economice stă dialogul între factorii de decizie şi investitori care poate să asigure transparenţa şi predictibilitatea, dezvoltarea mecanismelor pieţei libere şi facilitarea integrării economiei românesti în piaţa europeană.

Contact: Doina Ciomag, Executive Director – www.fic.ro