MFP: Regim TVA pentru servicii de transport aferente exportului de bunuri

517

2. Servicii de transport aferente exportului de bunuri [sursa: extras din Ghid practic MFP]
Pana la 1 ianuarie 2010 scutirea de TVA pentru un astfel de serviciu ne interesa numai atunci cand exportul de bunuri era efectuat din Romania, iar scutirea era aplicata de catre prestator, care trebuia sa o justifice cu documentele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222/2006. Dupa aceasta data, datorita modificarilor radicale ale regulilor de stabilire a locului prestarii serviciilor, prestatorii din Romania sunt in situatia de a justifica in anumite cazuri scutirea de TVA pentru transporturile de bunuri exportate din alte state membre, sau beneficiarii sunt in situatia justificarii scutirii pentru un transport aferent exportului din Romania sau din alt stat membru.

• Prestatorul si beneficiarul sunt persoane impozabile stabilite in Romania
Locul prestarii acestor servicii este in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul, conform regulii B2B prevazuta la art 133 alin. (2) din Codul fiscal, insa pentru astfel de servicii este aplicabila scutirea de taxa pentru servicii legate direct de exportul de bunuri, prevazuta la art 143 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal. Prin urmare, prestatorul va trebui sa justifice scutirea de TVA conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2222/2006, modificat prin O.M.F.P. 3419/2009. De remarcat ca nu exista modificari ale efectelor tratamentului fiscal fata cel aplicabil inainte de 1 ianuarie 2010 pentru aceasta situatie. Aceasta operatiune nu este o prestare de servicii intracomunitara deoarece este realizata intre doua persoane stabilite in Romania, prin urmare nu se declara in declaratia recapitulativa.
Totusi, fata de anii precedenti, incepand cu 1 ianuarie 2010 orice transporturi aferente unui export de bunuri efectuat din orice alt stat membru dar care sunt facturate catre un client roman, vor avea locul in Romania datorita regulii B2B de la art 133 alin. (2) din Codul fiscal, care presupune impozitarea serviciului la locul unde este stabilit beneficiarul. Astfel, prestatorul va trebui sa justifice scutirea de TVA atat pentru transporturi aferente unor exporturi pentru care punctul de plecare este Romania, dar si pentru exporturi care au loc din alte state membre in afara Comunitatii.
Aceasta situatie nu a mai fost intalnita, fiind o noutate adusa de regulile impuse de pachetul TVA.

De exemplu, daca o firma de transport stabilita in Romania va facturi fiscale un transport din Grecia in China catre o firma stabilita in Romania, locul prestarii serviciului de transport va fi in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul, si prestatorul va trebui sa justifice scutirea de TVA.

• Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in alt stat membru

Exemplu: O companie din Romania presteaza un serviciu de transport pentru bunuri exportate din Romania spre Turcia, in beneficiul unui client stabilit in Germania. Conform regulii B2B aplicata pentru acest serviciu, locul prestarii este in tara unde este stabilit beneficiarul, respectiv in Germania, fiind o prestare intracomunitara de servicii. Daca prestatorul stabilit in Romania va primi codul valabil de TVA al clientului sau si adresa acestuia din Comunitate, va emite facturi fiscale fara TVA , serviciul nefiind impozabil in Romania. Totusi, avand in vedere ca acest serviciu este scutit de TVA in statul membru in care este stabilit beneficiarul, prestatorul nu are obligatia declararii serviciului respectiv in declaratia recapitulativa lunara. În decontul de TVA operatiunea se va inscrie la rd. 3 si 3.1. Desigur ca este dificil pentru o companie din Romania sa cunoasca scutirile de TVA aplicate de alte state membre, motiv pentru care in normele de aplicare ale art. 156^4 din Codul fiscal se prevede ca in acest scop, se va considera ca operatiunea este scutita de taxa in statul membru in care este impozabila daca respectiva operatiune ar fi scutita de taxa in Romania. În situatia in care in Romania nu este aplicabila o scutire de taxa, prestatorul este exonerat de obligatia de a declara in declaratia recapitulativa respectivul serviciu, daca primeste o confirmare oficiala din partea autoritatii fiscale din statul membru in care operatiunea este impozabila, din care sa rezulte ca in statul membru respectiv se aplica o scutire de taxa.
Prin exceptie, daca prestatorul roman nu va putea face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, respectiv nu va avea confirmarea codului valabil de TVA din alt SM al clientului si adresa sa din Comunitate, va trebui sa aplice prevederile art 133 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal, practic va considera ca locul prestarii serviciului de transport este in Romania proportional cu distantele parcurse (la fel ca si pana la 31 dec. 2009) si va putea sa aplice scutirile de TVA de la art 143.

• Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii

Exemplu: O companie din Romania presteaza un serviciu de transport pentru bunuri exportate din Romania in Ucraina, in beneficiul unui client stabilit in Ucraina. Conform regulii B2B aplicata pentru acest serviciu, locul prestarii este in tara unde este stabilit beneficiarul, respectiv in Ucraina.
Prestatorul stabilit in Romania va facturi fiscale fara TVA acest serviciu care nu este impozabil in Romania, daca poate face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila (conform celor prevazute la pct. 13 din normele de aplicare a Codului fiscal Titlul VI). În decontul de TVA operatiunea se va inscrie la rd. 3.
Prin exceptie, daca prestatorul roman nu va putea face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, va trebui sa aplice prevederile art 133 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal, practic va considera ca locul prestarii serviciului de transport este in Romania proportional cu distantele parcurse (la fel ca si pana la 31 dec. 2009) si va putea sa aplice scutirile de TVA de la art 143.

• Prestatorul este stabilit in alt stat membru, beneficiarul este stabilit in Romania
În aceeasi sfera a transportului de bunuri exportate in afara Comunitatii Europene trebuie analizate situatiile in care prestatorul este o persoana impozabila stabilita in Comunitate sau in afara Comunitatii, iar beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in Romania. Ne intereseaza acest aspect deoarece in ambele situatii conform regulii B2B, locul prestarii serviciului este considerat in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul.

Daca, de exemplu, prestatorul este o companie stabilita in Italia si efectueaza in beneficiul unei companii stabilite in Romania un transport aferent unui export care incepe din Olanda si se termina in SUA , locul prestarii acestui serviciu este in Romania, locul unde este stabilit beneficiarul, fiind o achizitie intracomunitara de servicii datorita faptului ca este facturat de un prestator stabilit in Comunitate. Totusi, acest serviciu este scutit de TVA daca beneficiarul roman poate justifica aplicarea acestei scutiri. În acest caz serviciile respective se raporteaza in decontul de TVA (300) la rd. 24 si 24.1.
Daca beneficiarul roman nu poate justifica aplicarea acestei scutiri, operatiunea va fi considerata taxabila si va trebui sa aplice TVA prin mecanismul taxarii inverse si sa raporteze achizitia intracomunitara de servicii in declaratia recapitulativa lunara.

• Prestatorul este stabilit in afara Uniunii Europene, beneficiarul este stabilit in Romania

Daca, de exemplu, prestatorul este o companie stabilita in Turcia si efectueaza un transport aferent unui export, care incepe din Romania si se termina in Turcia, locul prestarii acestui serviciu este in Romania, unde este stabilit beneficiarul. Daca beneficiarul roman nu poate justifica aplicarea scutirii de TVA atunci operatiunea va fi considerata taxabila si va trebui sa aplice TVA prin mecanismul taxarii inverse, dar nu va avea obligatia sa raporteze achitiia de servicii in declaratia recapitulativa lunara, nefiind o achizitie intracomunitara de servicii datorita faptului ca prestatorul este o persoana stabilita in afara Comunitatii.

- Publicitate -