ART. 121 Dispozitii tranzitorii

120

Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente si de contractorii independenti ai acestora, din activitati desfasurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii ®Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2¯, sunt scutite de impozitul prevazut in prezentul capitol pana la punerea in functiune a obiectivului de mai sus.

- Publicitate -

1 COMENTARIU