Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente si de contractorii independenti ai acestora, din activitati desfasurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii ®Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2¯, sunt scutite de impozitul prevazut in prezentul capitol pana la punerea in functiune a obiectivului de mai sus.

- publicitate -

1 COMENTARIU