5. Serviciile de transport care nu au loc in spatiul Comunitar (denumite in continuare transporturi extracomunitare) [sursa: extras din Ghid practic MFP]
Aceste servicii, desi numite pentru a facilita citirea textului, transporturi extracomunitare, vor fi considerate prestari si achizitii intracomunitare de servicii atata timp cat sunt facturate intre doua persoane impozabile stabilite in Comunitate, in state membre diferite.

• Prestatorul si beneficiarul sunt persoane impozabile stabilite in Romania
Aceste servicii sunt supuse regulii B2B prevazuta la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, ceea ce conduce la stabilirea in Romania a locului prestarii pentru orice transport extracomunitar de bunuri facturat intre doua persoane impozabile stabilite in Romania, chiar daca transportul nu are loc in Romania sau in Comunitate. Persoana obligata la plata TVA este prestatorul care trebuie sa emita facturi fiscale cu TVA.

De exemplu daca o companie din Romania presteaza catre o alta companie stabilita tot in Romania un transport de bunuri din China in Japonia, locul prestarii este in Romania, iar obligatia platii taxei revine prestatorului.

Aceste transporturi nu beneficiaza de scutiri de TVA nefiind transporturi aferente unui export sau import din teritoriul Comunitatii, fapt subliniat si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2222/2006, modificat prin OMFP 3421/2009.

• Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in alt stat membru
Daca prestatorul este stabilit in Romania si va presta servicii de transport extracomunitar de bunuri catre persoane impozabile care sunt stabilite in alte state membre, serviciile de transport sunt considerate servicii intracomunitare si nu au locul prestarii in Romania. Locul prestarii pentru aceste servicii este considerat a fi in principiu in statul membru in care este stabilit beneficiarul. Pentru a aplica regula de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, clientul trebuie sa comunice prestatorului un cod valabil de TVA din alt stat membru si o adresa a sediului activitatii economice sau a unui sediu fix din Comunitate. Aceste servicii se raporteaza de catre transportatorul din Romania in declaratia recapitulativa. Daca prestatorul roman nu este inregistrat in scopuri de TVA, va trebui sa solicite inregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal inainte de realizarea acestui transport extracomunitar de bunuri .

De exemplu, daca o companie din Romania factureaza in beneficiul unei companii stabilite in Spania un transport de bunuri din Elvetia in Rusia, locul prestarii serviciului este in Spania, prin urmare operatiunea nu este impozabila in Romania din punct de vedere al TVA. Fiind un serviciu intracomunitar, acest transport se raporteaza de catre prestator declaratia recapitulativa lunara, la rd.3 si 3.1 din decontul de TVA.
Prin exceptie, daca prestatorul roman nu poate face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, respectiv nu primeste codul valabil de TVA al acestuia, va aplica prevederile art. 133 alin.(5) lit. b) din Codul fiscal, considerand ca serviciul este realizat in beneficiul unei persoane neimpozabile, respectiv nu va impozita serviciul respectiv intrucat parcursul efectiv este efectuat in afara Comunitatii. În decontul de TVA operatiunea s-ar inregistra la rd. 3.

• Prestatorul este stabilit in alt stat membru, beneficiarul este stabilit in Romania
Daca prestatorul este stabilit in alt stat membru si factureaza servicii de transport extracomunitar de bunuri catre clienti persoane impozabile care sunt stabiliti in Romania, serviciile de transport sunt considerate achizitii intracomunitare de servicii si au locul prestarii in Romania. Obligatia platii taxei revine beneficiarului stabilit in Romania care, daca este inregistrat in scopuri de TVA, va aplica mecanismul taxarii inverse. În situatia in care beneficiarul nu este inregistrat in scopuri de TVA, va trebui sa solicite inregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal inainte de a beneficia de acest serviciu si va depune un decont special de TVA. Fiind o achizitie intracomunitara de servicii, exista si obligatia declararii acestei operatiuni in declaratia recapitulativa lunara (390).
De exemplu, daca un transport de bunuri de la New York la Moscova este prestat de o companie din Germania catre o companie stabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, locul prestarii serviciului este considerat a fi in Romania, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, serviciul fiind deci impozabil in tara in care este stabilit clientul. Întrucat prestatorul nu este stabilit in Romania, clientul din Romania, inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal, aplica taxare inversa si inscrie operatiunea la rd. 7,7.1,7.1.1 si 19,19.1,19.1.1 din decontul de TVA si in declaratia recapitulativa (390).

- publicitate -

• Prestatorul este stabilit in Romania, beneficiarul este stabilit in afara Uniunii Europene
În situatia in care prestatori din Romania realizeaza servicii de transport extracomunitar de bunuri catre beneficiari stabiliti in afara Comunitatii se aplica regula B2B, respectiv art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, daca se face dovada ca beneficiarii sunt persoane impozabile din punct de vedere al TVA, serviciile nefiind neimpozabile in Romania. Chiar daca un astfel de transport face obiectul regulii B2B, serviciul nu se raporteaza in declaratia recapitulativa, nefiind un serviciu intracomunitar.

De exemplu, daca un transport de bunuri din Rusia in Republica Moldova este facturat de o companie stabilita in Romania catre o companie stabilita in Turcia, serviciul nu este impozabil in Romania, daca se face dovada ca beneficiarul transportului intracomunitar este o persoana impozabila, locul prestarii fiind in tara in care este stabilit beneficiarul.

Prin exceptie, daca prestatorul roman nu poate face dovada ca beneficiarul sau este o persoana impozabila, va aplica prevederile art. 133 alin.(5) lit. b) din Codul fiscal, considerand ca serviciul este realizat in beneficiul unei persoane neimpozabile, respectiv nu va impozita serviciul in Romania, deoarece locul prestarii este locul unde are loc transportul in functie de distantele parcurse, respectiv in afara Romaniei. Serviciul se va inregistra si in acest caz la rd. 3 din decontul de TVA.

• Prestatorul este stabilit in afara Uniunii Europene, beneficiarul este stabilit in Romania
Daca prestatorul este stabilit in afara UE si va presta servicii de transport extracomunitar de bunuri catre clienti persoane impozabile care sunt stabiliti in Romania, serviciile au locul prestarii in Romania. Beneficiarul persoana impozabila din Romania are obligatia platii TVA pentru un astfel de serviciu, respectiv clientul din Romania va aplica TVA prin mecanismul taxarii inverse daca este inregistrat in scopuri de TVA in Romania, sau, in cazul in care clientul nu este inregistrat in scopuri de TVA, va depune un decont special de taxa. O astfel de operatiune nu reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, prin urmare nu exista nici obligatia raportarii acestui serviciu in declaratia recapitulativa si nici a inregistrarii clientului in scopuri de TVA in cazul in care nu este inregistrat.

De exemplu, in cazul unui transport de bunuri din Siria in Elvetia care este facturat de o companie din Elvetia catre o companie stabilita in Romania si inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, locul prestarii serviciului este considerat a fi in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prin urmare serviciul este impozabil in Romania. Întrucat prestatorul nu este stabilit in Romania, clientul din Romania, inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal, aplica taxare inversa ( rd. 7 si 19 din decontul de TVA) . Nefiind o achizitie intracomunitara de servicii, aceasta operatiune nu se raporteaza in declaratia recapitulativa.