Curierul fiscal nr. 6/2013 – cuprinsul revistei de fiscalitate

93

Numărul de iunie al Revistei Curierul fiscal debutează cu Editorialul privind amânarea aplicării cotei reduse de TVA pentru pâine şi introducerea impozitului forfetar: „după ce a fost anunţată cu surle şi trâmbiţe, aplicarea acestor măsuri fiscale se va amâna. De ce? Motive vehiculate au fost destule: nu se poate face acum rectificare bugetară (asta înseamnă că nu se generează suficiente venituri din aceste facilităţi şi trebuie tăiate unele cheltuieli) sau încă nu sunt stabilite toate elementele tehnice. Până la urmă ceea ce contează este că măsurile nu sunt chiar atât de bune pe termen scurt. Politica statului şi, poate, angajamentele internaţionale, nu permit spaţiu de manevră fiscală.”

Rubrica Info curier cuprinde:

• legislaţia fiscal-contabilă naţională şi europeană publicată în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 12-30 iunie 2013

• Agenda obligaţiilor fiscale pe luna iulie oferită de Ernst & Young

• Ghidul ANAF privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene

În cadrul rubricii Young IFA Network Emilian Miricescu (lector univ. dr., Departamentul de Finanţe, ASE Bucureşti, coordonator al YIN România) studiază modalitatea de calcul a impozitului pe venit şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) aferente pensiilor obţinute de persoanele fizice.

Impozite directe

– articolul semnat de Alina Puţică şi Oana Tudorache (Senior Assistant/Manager, Servicii Fiscale, KPMG Tax) priveşte ultimele modificări legislative privind diurna, concluzionând că indemnizaţiile de delegare/detaşare precum şi orice alte sume de aceeaşi natură,  nu vor intra în baza de calcul a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, dacă nu depăşesc limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.

– articolul semnat de Sorin-Constantin Deaconu (lector univ. dr., Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia) analizează regimul cheltuielilor deductibile, parţial deductibile şi nedeductibile la persoanele fizice autorizate, arătând că indiferent dacă se primeşte o anumită factură, dar nu există document de plată (chitanţă, ordin de plată spre exemplu), acea sumă din factură nu poate fi înscrisă în registrul jurnal ca şi cheltuială deductibilă.

Impozite indirecte

– articolul semnat de Mihaela Hampu-Curcă (Supervising Senior, Mazars) prezintă un caz recent judecat la Curtea Europeană de Justiţie, Rusedespred, care conţine concluzii interesante cu privire la aplicarea principiului neutralităţii TVA în favoarea persoanei impozabile, atunci când legislaţia naţională conţine prevederi care încalcă acest principiu.

– articolul semnat de Lorena Tudor şi Andreea Dereli (Manager/Consultant senior, departamentul de impozite indirecte, PwC) recomandă ca în cazul tranzacţiilor în lanţ să se acorde o importanţă deosebită prevederilor contractuale cu privire la condiţiile de transport şi a prevederilor legislative valide în ţările implicate în tranzacţii.

Dreptul afacerilor

– articolul semnat de Ciprian Păun (conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeş-Bolyai”, avocat în Baroul Cluj) subliniază că dreptul naţional aplică nexusul şi tradiţia statelor europene şi americane, definind într-o succesiune foarte interesantă o realitate complexă în care sediul permanent este definit într-o relaţionare fizică sau intangibilă cu locul dezvoltării afacerii conform concepţiei americane.

• Contabilitate

– articolul semnat de Marinela-Daniela Manea (lector univ. dr., Universitatea „Valahia”, Târgovişte) tratează gradual etapele stabilirii rezultatului la instituţiile publice finanţate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate.

Procedură fiscală

– articolul semnat de Adriana Ion (consilier superior, ANAF) oferă o imagine de ansamblu asupra garanţiilor în procedura de administrare a creanţelor fiscale, cu privire specială asupra măsurilor asigurătorii şi constituirea garanţiilor, consemnării de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului, scrisorii de garanţie bancară, fideiusiunii şi ipotecii în contextul Codului civil şi gajului.

Jurisprudenţă fiscală

– Jurisprudenţă fiscală naţională: judecător dr. Emanuel Albu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) prezintă două hotărâri ale ICCJ privind condiţiile legale pentru cererea de suspendare a executării şi răspundere fiscală solidară.

– Jurisprudenţa fiscală a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: hotărârea din 20 iunie 2013 având ca obiect o cerere de decizie preliminară în procedura Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Plovdiv împotriva Rodopi M 91 OOD; hotărârea din 27 iunie 2013 având ca obiect o cerere de decizie preliminară în procedura Minister Finansów împotriva RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. Z o.o.; hotărârea din 13 iunie 2013 având ca obiect o cerere de decizie preliminară în procedura Promociones y Construcciones BJ 200 SL; hotărârea din 27 iunie 2013 având ca obiect o cerere de decizie preliminară în procedura Vodafone Malta ltd., Mobisle Communications ltd. împotriva Avukat Ġenerali, Kontrollur tad Dwana, Ministru tal Finanzi, Awtorita’ ta’ Malta dwar il Komunikazzjoni.

În cadrul rubricii Doctrină Ioan Lazăr (lector univ. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, lector corespondent INPPA, avocat Baroul Alba) subliniază faptul că importanţa dreptului fiscal se relevă în relaţia dintre drepturile şi obligaţiile statului în raport cu cele ale cetăţeanului contribuabil, prin asigurarea unui echilibru în conflictele care pot apărea între organismele fiscale şi contribuabili, datorate greşelilor sau excesului de putere de care administraţia fiscală poate da dovadă, diferende care pot fi remediate în procedura contenciosului fiscal.

- Publicitate -