asistenta-sociala
Asistenta socială Foto Shutterstock

Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie.

Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă.

Valoarea indicatorului social de referinţă cea prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă.

Limitele minimă şi maximă ale indemnizaţiei lunare pentru creșterea copilului se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referinţă.

- publicitate -

Valoarea indicatorului social de referinţă este în prezent 500 lei.  Valoarea a fost stabilită în 2008, prin art. 33^1 din Legea 76/2002, astfel cum a fost completată prin Ordonanţă de urgentă nr. 126/2008.

În prezent, în funcție de indicatorul social de referință se acordă:
· Indemnizația de șomaj
· Indemnizația de creștere și îngrijire a copilului
· Alocația de stat pentru copii
· Alocatiei pentru sustinerea familiei
· Venitului minim garantat
· Subvenție lunară de la stat pentru o perioadă de 12 sau 18 luni acordată angajatorilor
· Scutire la plata contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor de șomaj pe timp de 12 luni, pentru angajarea persoanelor de peste 45 ani
· Subvenție lunară pe perioada contractului de ucenicie
· Decontarea cheltuielilor lunare cu pregătirea teoretică a ucenicului
· Stimulent financiar lunar pentru fiecare elev sau student încadrați în muncă (60 de zile lucratoare/an)