Informații privind formularele europene în materie de somaj

338

O persoană care a desfăşurat activităţi lucrative şi a fost asigurată pentru şomaj în cel puţin două state membre UE/ SEE poate beneficia de indemnizaţie de şomaj prin cumularea perioadelor de asigurare.
Acordarea indemnizaţiei de şomaj se solicită în statul unde persoana în cauză a avut ultimul loc de muncă, şi nu în statul de origine.

Instituţia din România competentă pentru eliberarea formularelor europene în materie de somaj este agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.

Pe teritoriul statelor Uniunii Europene, Spatiului Economic European şi al Elveţiei are competenţă pentru eliberarea formularelor instituţia omoloagă AJOFM.

Formularele europene sunt singurele documente oficiale luate în considerare şi valorificate în vederea aplicării prevederilor referitoare la şomaj ale regulamentelor europene în domeniul securităţii sociale.

Formulare

Până la data de 30 aprilie 2014, instituţiile competente în materie de şomaj din statele membre UE/SEE şi din Elveţia pot continua să utilizeze în paralel atât formularele de tip vechi din seria E 300, cât şi formularele de tip nou, din seria U, respectiv:
– E 301/U1 pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj
– E 302 pentru certificarea informaţiilor referitoare la membrii de familie cu domi­ciliul în România aflaţi în întreţinerea şomerului din alt stat membru
– U2, U3 în cazul exportului prestaţiei de şomaj din statul membru care acorda prestaţia în statul membru în care şomerul se deplasează pentru căutarea unui loc de muncă.

Formulare pot fi descarcate de pe pagina http://www.anofm.ro/

Eliberarea formularului necesar se poate solicita fie direct agenţiei judeţene din raza de domiciliu sau reşedinţă, fie ANOFM.

O persoană care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în România poate primi în continuare acest drept chiar dacă se deplasează în alt stat membru pentru a-şi căuta un loc de muncă, cu condiţia să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă la serviciul public de ocupare din statul în care se deplasează. Perioada de acordare a acestui drept este de maximum 3 luni, cu posibilitate de extindere până la maximum 6 luni.

Date statistice

În cursul anului 2012, agenţiile judeţene pentru ocuparea fortei de muncă au eliberat un număr de 5.067 formulare E 301, dintre care cele mai multe au fost emise pentru Italia – 2.328 şi Spania – 2.066. De asemenea, s-au emis 3.464 formulare E 302, majoritatea pentru Spania, prin care se certifică informaţii referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România în vederea stabilirii cuantumului ajutorului de şomaj în aceste state.

În ceea ce priveşte menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj pe perioada în care şomeri ai altor state îşi căută un loc de muncă în România, în anul 2012 s-au înregistrat 189 de cazuri de export al prestaţiilor.

Totodată, s-au înregistrat 11 solicitări privind exportul prestaţiei de şomaj din România în alte state membre.

În perioada 01.01.2013 – 30.06.2013, au fost eliberate 2.892 formulare E 301 şi 1.501 formulare E 302. În ceea ce priveste exportul prestaţiilor de şomaj, s-au înregistrat 43 exporturi din alte state membre în România şi un număr de 7 exporturi din România în alte state membre.

- Publicitate -