Potrivit proiectului de HG privind reorganizarea ANAF, inspectorul general antifraudă care conducere Direcția generale antifraudă fiscală este asistat de către inspectori generali adjuncţi antifraudă, aceştia având calitatea de funcţionari publici de conducere, numiţi în funcţie prin decizie a prim-ministrului.

Direcţia generală antifraudă fiscală funcţionează ca o direcţie specializată de control, iar inspectorii antifraudă sunt funcţionari publici cu statut special, învestiţi cu autoritatea publică a statului pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu.

Inspectorii antifraudă vor purta uniformă, însemne distinctive, ecusoane şi, după caz, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecţie şi comunicare.

- Publicitate -