Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe 29 iulie un proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Proiectul a fost aprobat în ședința de Guvern din 30 iulie 2013, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial.

Prin proiectul de Ordonanță se propune modificarea/completarea următoarelor acte:

Potrivit Notei de fundamentare publicate de MFP, prin proiectul de Ordonanță, se propune modificarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome astfel:

Proiectul de act normativ propune introducerea unor prevederi distincte pentru acoperirea pierderii contabile reportate rezultate din actualizarea la inflaţie. Potrivit metodologiei contabile, efectele ajustării la inflaţie sunt evidenţiate distinct în contul de rezultat reportat.

Întrucât rezultatul reportat determinat de actualizarea la inflaţie are o semnificaţie diferită de rezultatul reportat obţinut din activitatea operaţională, din corectarea erorilor contabile şi din ajustările determinate de schimbarea sistemului contabil, proiectul de act normativ propune ca din profitul contabil al persoanelor juridice care intră sub incidenţa OG 64/2001 să se acopere pierderea contabilă din anii precedenţi, mai puţin pierderea contabilă reportată rezultată din actualizarea la inflaţie, potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”.

Motivele imperative de interes general care justifică elaborarea proiectului de act normativ sunt legate de faptul că prin introducerea acestei modificări se aduc clarificări cu privire la pierderea contabilă care se acoperă din profitul contabil înregistrat de societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care aplică IFRS.

Deoarece pierderea contabilă rezultată din ajustarea la inflaţie este determinată de o operaţiune contabilă, fără a genera ieşiri de resurse din entitate, şi, întrucât această pierdere are o semnificaţie diferită de pierderea contabilă înregistrată din activitatea operaţională desfăşurată, este necesară introducerea unor prevederi distincte privind acoperirea pierderii contabile.

Efectul direct al modificării legislative este acela al protejării dividendelor cuvenite statului, şi în cazul instituţiilor bancare cu capital integral sau majoritar de stat, similar cu situaţia operatorilor economici cu acest tip de capital.

- Publicitate -

1 COMENTARIU