Modificări privind timbrul de mediu pentru autovehicule – august 2013

71

Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe 29 iulie un proiect de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Proiectul a fost aprobat în ședința de Guvern din 30 iulie 2013, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial.

Prin proiectul de Ordonanță se propune modificarea/completarea următoarelor acte:

Potrivit Notei de fundamentare publicate de MFP, prin proiectul de Ordonanță, se propune modificarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule astfel:

Având în vedere situaţia creată prin aplicarea prevederilor art. 8 lit. f) din OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv a excepţiei privind neplata timbrului de mediu în cazul înmatriculării autovehiculelor „dobândite prin partaj”, se propune abrogarea literei f) a art. 8,deoarece:

a) a limita aplicarea excepţiei la înmatricularea autovehiculelor dobândite prin încetarea regimului matrimonial în urma desfacerii căsătoriei sau dobândite prin partaj prin bună învoială/pe cale judecătorească pentru un autovehicul deja înmatriculat, ar putea constitui, pentru persoanele cărora excepţia nu s-ar aplica, o încălcare a principiului nediscriminării taxelor şi impozitelor fiscale, conform căruia impozitul trebuie să fie stabilit potrivit unor reguli unitare pentru toţi, fără discriminări directe sau  indirecte faţă de unele grupuri sociale.

b) înlatură prejudiciul adus bugetului Fondului pentru mediu şi, implicit, bugetului general consolidat. Totodată, ţinând cont de faptul că persoanele juridice manifestă interes şi au putere de cumpărare a autovehiculelor electrice, în vederea încurajării achiziţiilor de astfel de maşini nepoluante, se propune modificarea art. 15 alin. (1) în sensul completării categoriei de beneficiari a ecotichetului cu „persoane juridice”.

- Publicitate -

1 COMENTARIU