Guvernul s-a angajat în fața FMI să aprobe până la mijlocului lunii septembrie 2013, prin ordonanță de urgență, taxarea obligatorie prin introducerea unei contribuții la fondul de sănătate a veniturilor obținute de persoanele fizice din chirii, începând cu anul 2014, potrivit unei variante din 29 iulie a scrisorii de intentie convenite cu FMI si obținută și publicată de HotNews în data de 6 august 2013.

„În acest scop, până la mijlocul lunii septembrie 2013 (actiune prealabilă) vom aproba o Ordonanță de Guvern, de lărgire a bazei de contribuție, spre exemplu, prin care să se aplice o taxă obligatorie (contribuție la fondul de sănătate) asupra veniturilor obținute de persoanele fizice din chirii, care să fie implementată de la 1 ianuarie 2014”, se arată în această scrisoare.

De asemenea, Guvernul are în vedere reducerea diferențelor care există în „baza de pensii pentru diferitele activități derulate (activitate de natură salarială, activități de tipul PFA, drepturi de autor etc)”. Executivul se angajează ca să se consulte cu echipele FMI si CE inainte de a face „orice fel de modificări” ale sistemului fiscalIMF Greece Financial Crisis.

Extras din MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ŞI FINANCIARE – PROIECT (AGREAT PE DATA DE 28 IULIE ŞI MODIFICAT ÎN 29 IULIE 2013): [document integral]

11. Administrare fiscală: Ne vom continua reformele cuprinzătoare în administraţia fiscală (ANAF), cu scopul de a ridica nivelul de colectare a veniturilor şi de eficienţă.

· Ca parte a procesului de restructurare şi modernizare a ANAF, consolidăm actualul număr de 221 unităti fiscale în opt direcţii regionale până în luna septembrie 2013 şi 47 de unităţi fiscale locale până în anul 2015. Realocăm de asemenea aproximativ 1700 de angajaţi, mai ales din funcţiile suport către prevenţie şi inspecţie, şi vom creşte resursele Direcţiei Bucureşti pentru a combate frauda. [Până la data de 1 noiembrie 2013], ANAF va prelua atribuţiile Gărzii Financiare, aceasta încetând să mai existe, punând astfel încă 1.100 de angajaţi la dispoziţia ANAF. Noile posturi vor fi direcţionate către noua structură de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale şi fraudei vamale şi vor fi ocupate prin proceduri stricte de selecţie. Vom asigura instruire profesională suplimentară tuturor angajaţilor implicaţi în combaterea evaziunii fiscale. Am ratificat acordul de împrumut cu Banca Mondială pentru un proiect de susţinere a modernizării administrării fiscale.

· Continuăm să înregistrăm progrese în cadrul iniţiativei noastre privind Persoanele Fizice cu Averi Mari (PFAM). În primul semestru am finalizat 30 de verificări de birou pentru PFAM conform codului de procedură fiscală şi am relansat campania de notificare prin transmiterea de scrisori către 360 de contribuabili ce prezentau riscul de nedepunere a declaraţiei de venit din străinătate. Am publicat de asemenea programul nostru pe site-ul web al ANAF. Confomarea voluntară pare a se îmbunătăţi. Am îmbunătăţit în general calitatea verificărilor efectuate în cazul impozitului pe venitul persoanelor fizice. Vom continua să îmbunătăţim tehnicile noastre de control prin utilizarea metodelor indirecte de demonstrare a veniturilor, prin extinderea definiţiei veniturilor a căror sursă nu se cunoaşte şi prin clarificarea caracterului impozabil al plăţilor de dividende, care sunt în prezentfrecvent mascate ca rambursări neimpozabile de împrumuturi acordate companiilor. Pentru a ne ajuta să realizăm aceste obiective, am organizat programe de pregătire profesională cu asistenţa specialiştilor din administraţiile fiscale din ţări partenerem şi cu asistenţa tehnică a FMI, în luna aprilie.

· Vizăm de asemenea dezvoltarea serviciilor destinate contribuabililor, oferite spre exemplu prin portalul ANAF (considerat a fi un “ghişeu unic”) până la data de 30 iunie 2014, şi prin asigurarea unei interpretări lipsite de ambiguitate a legislaţiei fiscale. În acest scop, vom publica o procedură comună cu MFP şi vom înfiinţa un singur canal care să se ocupe de toate solicitările de interpretare a legislaţiei fiscale până la data de 31 decembrie 2014. Totodată, vom optimiza procedurile de rambursare a TVA pe baza unei analize de risc, pentru a reduce semnificativ timpul alocat controalelor fiscale în acest domeniu şi pentru a reduce timpul necesar soluţionării cazurilor de restituiri până în luna iunie 2014, şi vom crea o bază de date centrală care să ne permită să gestionăm şi să evaluăm împreună cu autorităţile locale datele privind impozitele, taxele şi contribuţiile datorate bugetului general consolidat, precum şi informaţiile despre proprietăţi. Aceasta va fi o sursă importantă de informaţii pentru contribuabili şi ar trebui să ducă şi la creşterea conformării până la 31 decembrie 2014. În final, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că IMM aflate în dificultate beneficiază de termene de plată eşalonate pentru a-şi putea achita arieratele fiscale.

12. Politica fiscală: Ne propunem să îmbunătăţim eficienţa şi capacitatea de colectare a veniturilor a sistemului fiscal. În luna ianuarie 2013, am adoptat măsuri de trecere la colectarea TVA-ului la încasare pentru companiile cu o cifră anuală de afaceri de sub 500.000 de Euro. Vom evalua rezultatele acestei noi prevederi. Vom reduce, iniţial ca măsură temporară, cota de TVA la pâine şi la produsele din lanţul de producţie a pâinii la 9% începând şi am identificat măsuri în domeniul accizelor care să contrabalanseze impactul bugetar, măsuri ce se vor implementa de la 1 septembrie 2013. În cursul anului 2014, vom analiza eficienţa acestor măsuri şi vom decide dacă acestea se vor permanentiza. Înainte de finalizarea bugetului pe anul 2014, vom revizui baza de impunere pentru taxele pe proprietate, bază ce va varia în funcţie de destinaţia proprietăţii şi nu de statutul juridic al proprietarului. Am demarat elaborarea unei strategii pentru un nou regim de taxare şi de redevenţe pentru petrol şi gaze, prin crearea unui grup de lucru interministerial.Vom elabora un nou regim ce va intra în vigoare din 2015 până în 2024, dacă toate părţile implicate vor fi de acord. Pentru ambele direcţii de lucru vom beneficia de asistenţă tehnică din partea FMI.

13. Vom analiza de asemenea cum ar putea fi majorată colectarea veniturilor şi cum ar putea fi redusă povară impozitării muncii prin lărgirea bazei sistemului de contribuţii sociale.
Pentru bugetul anului 2015 vom implementa măsuri bazate pe raportul privind cheltuielile fiscale. Până la mijlocul lunii octombrie, vom pregăti un pachet de reformă pentru contribuţiile de sănătate, care să vizeze finanţarea sistemului public de sănătate pe baza unei combinaţii de taxă obligatorie, în concordanţă cu pachetul de bază, şi o contribuţie voluntară ce va fi plătită de cei de doresc să beneficieze de o asigurare medicală suplimentară. În acest scop, până la mijlocul lunii septembrie 2013 (acţiune prealabilă) vom aproba o Ordonanţă de Guvern, de lărgire a bazei de contribuţie, spre exemplu, prin care să se aplicarea unei taxe obligatorii (contribuţie la fondul de sănătate) asupra veniturilor obţinute de persoanele fizice din chirii, care să fie implementată de la 1 ianuarie 2014. Vom aproba de asemenea legislaţia de restructurare a sistemului de asigurări sociale prin care se lărgeşte baza prin reducerea diferenţelor ce există în baza de pensii pentru diferitele activităţi derulate (activitate de natură salarială, activităţi de tipul PFA, drepturi de autor, etc). Înainte de a aduce orice fel de modificări sistemului fiscal ne vom consulta cu echipele FMI şi CE.

Referințe anexate:
2013-08-6-scrisoarea-intentie-fmi-varianta-din-29-iulie

- Publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] Guvernul s-a angajat sa aprobe pana la mijlocului lunii septembrie 2013, prin ordonanta de urgenta, taxarea obligatoria prin contributii la fondul de sanatate a veniturilor obtinute de persoanele fizice din chirii, incepand cu anul 2014, potrivit unei variante din 29 iulie a scrisorii de intentie convenite cu FMI. […]