Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Ministerul Finanțelor Publice au publicat online o sedie de informații și acte normative privind procesul de reorganizare al ANAF, aprobat prin HG 520/2013.

ANAF precizează că numărul de posturi la nivelul ANAF rămâne acelaşi, structura organizatorică devenind mai flexibilă în funcţie de amploarea activităţii desfăşurate în regiunile stabilite.
O parte dintre funcţionarii ANAF vor primi preavize şi vor avea posibilitatea să opteze, în cadrul numărului total de posturi și în funcţie de pregătirea fiecăruia, pentru ocuparea unuia dintre posturile alocate activităţilor deficitare (Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală pentru Administrarea Marilor Contribuabili, inspecţie fiscală, IT, juridic, executare silită, etc).

Lista tuturor posturilor vacante a fost definitivată şi publicată pe mfinante.ro pentru a putea fi consultată de către toţi funcţionarii publici. În cazurile în care pentru acelaşi post optează doi sau mai mulţi funcţionari publici, se va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie sau de conducere. Linkuri catre LISTE sunt la finalul acestui articol.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au fost emise:
– Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1115/01 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu,
– Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1104/01 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale.
Ordinele ANAF (fără toate anexele) sunt publicate pe www.anaf.ro, la secţiunea Prezentare/Prezentarea structurii ANAF. Ordinele nu sunt și nu vor fi publicate în Monitorul oficial.

ANAF precizează într-un comunicat de presă că prin reorganizare se urmărește modernizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin:
– îmbunătăţirea serviciilor pentru contribuabili,
– îmbunătăţiri organizaţionale şi modificări ale infrastructurii informatice necesare pentru funcţionarea optimă a unui sistem informatic integrat
– creşterea capacităţii administraţiei pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
– creşterea gradului de conformare voluntară la plată în vederea îmbunătăţirii substanţiale a colectării impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Acte publicate de ANAF:

 • OPANAF 1115/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al ANAF
  • Anexa 1 – structura organizatorică aparat propriu
  • Anexa 2 (nu a fost publicată) – repartizarea numărului de posturi pe fiecare direcţie (generală)/structură din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

  • Anexa 3 (nu a fost publicată) – statul de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 • OPANAF 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale a ANAF [modificat prin OPANAF 1940/2013 – Anexa la OPANAF 1940/2013]
  • Anexa 1.1 structura organizatorică a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov.
  • Anexa 1.2 structura organizatorică a Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti
  • Anexa 1.3 structura organizatorică a administraţiilor judeţene ale finanţelor publice pentru administraţiile care au sediul stabilit în aceleaşi localităţi ca şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
  • Anexa 1.4 structura organizatorică a administraţiilor judeţene ale finanţelor publice pentru administraţiile care au sediul stabilit în alte localităţi decât cele în care sunt stabilite direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
  • Anexa 1.5 structura organizatorică a administraţiilor sectoarelor 1 – 6 ale finanţelor publice
  • Anexa 1.6 structura organizatorică a Administraţiei judeţene a finanţelor publice Ilfov
  • Anexa 1.7 structura organizatorică a Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii
  • Anexa 1.8 structura organizatorică a serviciilor fiscale municipale
  • Anexa 1.9 structura organizatorică a serviciilor fiscale orăşeneşti
  • Anexa 1.10 structura organizatorică a birourilor fiscale comunale
  • Anexa 1.11 structura organizatorică a birourilor vamale de interior de grad I
  • Anexa 1.12 structura organizatorică a birourilor vamale de interior de grad II
  • Anexa 1.13 structura organizatorică a birourilor vamale de frontieră de grad I
  • Anexa 1.14 structura organizatorică a birourilor vamale de frontieră de grad II
  • Anexa 2 structura organizatorică direcţiile regionale ale finanţelor publice şi teritoriale

Situaţia posturilor vacante conform OPANAF 1115/2013 privind aprobarea structurii organizatorice aparat propriu puse la dispoziţia persoanelor eliberate din funcţie din cadrul ANAF – publicată pe mfinante.ro

Situaţia posturilor vacante conform OPANAF 1104/2013 privind aprobarea structurii organizatorice a direcţiilor regionale puse la dispoziţia persoanelor eliberate din funcţie din cadrul ANAF  – publicată pe mfinante.ro

- Publicitate -