ORDIN nr. 1.081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală
2013-08-06 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 495 din 6.8.2013

ORDIN nr. 1.081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

Având în vedere dispoziţiile art. 86 alin. (1), ale art. 109 alin. (3) şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

 

Art. 1

(1) Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 972/2006 privind aprobarea formularului „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 19 iunie 2006, cu modificările ulterioare.

(2) Se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare.

(3) Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 29 august 2006, cu modificările ulterioare.

 

Art. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

- Publicitate -

1 COMENTARIU