Luni, 12 august 2013, ANAF a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, cu modificările ulterioare a fost stabilit modul de arondare a unităţilor administrativ-teritoriale la fiecare unitate fiscală.

Având în vedere recentele modificări aduse organizării şi funcţionării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin Hotărârea Guvernului nr.520/2013, prin care a fost stabilită şi aria de competenţă a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, dispoziţiile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011 sunt abrogate implicit.

De asemenea, ţinând cont de faptul că prin Anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/2013 a fost aprobată structura organizatorică a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, fiind stabilite unităţile fiscale din subordinea acestora, menţionăm că este necesară modificarea modului de arondare a unităţilor administrativ – teritoriale la fiecare unitate fiscală.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Referinţe anexate:
Proiect ordin
Anexa 1

- Publicitate -