ICCJ: Determinarea bazei impozabile, în lipsa evidenţelor contabile şi fiscale

360

În lipsa unei evidenţe contabile sau fiscale, organul fiscal este îndreptăţit, în raport cu prevederile art.67 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu pct.65.1 şi 65.2 din HG nr.1050/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003, să determine mărimea bazei de impunere prin estimare.

Faţă de neîndeplinirea obligaţiei de întocmire a evidenţei contabile şi a jurnalelor de vânzări, cât şi neprezentarea documentelor de evidenţă primară, contribuabilul nu-şi poate invoca propria culpă, susţinând aplicarea greşită a procedurii estimării de către organul fiscal.

Conform acestor prevederi, pentru estimare bazei de impunere, organul fiscal va identifica unele elemente care sunt cele mai apropiate situaţiei de fapt fiscale, luând în considerare preţul de piaţă al tranzacţiei sau al bunului impozabil, precum şi informaţiile şi documentele existente la dosarul fiscal al contribuabilului, relevante pentru impunere.

Surse:
– Rezumat Decizia ICCJ nr. 1737 din 25 martie 2010
– Text integral Decizia ICCJ nr. 1737 din 25 martie 2010

- Publicitate -