DECIZIA CFC 2/2013 – Ref. la obligaţiile fiscale accesorii pentru recuperarea cheltuielilor de şcolarizare

228

DECIZIA Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013

În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 119 şi 124^1 coroborat cu art. 141 alin. (10) – (11) şi art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

Comisia fiscală centrală decide:

Pentru recuperarea cheltuielilor de şcolarizare cuprinse în titlurile executorii transmise organelor fiscale în vederea executării silite, în condiţiile art. 141 alin. (10) – (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţii publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, de către instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau de către instituţii publice finanţate total sau parţial de la bugetul local, organele fiscale nu calculează obligaţii fiscale accesorii potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care prin titlul executoriu se prevede altfel.

—————

Sursa:
Aprobata prin ORDIN nr. 966/2013 din 11 iulie 2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013, publicat in MOF 451 din 23 iulie 2013

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] ORDIN COMUN 1436/2013 852/2013 – Aplicarea cotei TVA reduse de 9% pentru paine si specialitati de panificatie – link. HG 613/2013 – Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004 – link. DECIZIA CFC 2/2013 – Ref. la obligatiile fiscale accesorii pentru recuperarea cheltuielilor de scolarizare – link. […]