Miercuri, 21 august 2013, MFP a publicat online pentru consultare publica proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea H.G. nr. 274/2013 se propune majorarea bugetului alocat schemei de la 400 milioane lei la 500 milioane lei.

MFP previzionează  o creştere semnificativă a numărului de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis, la aproximativ 2.000, ceea ce impune prelungirea 2 termenelor de soluţionare a cererilor de acord pentru finanţare, respectiv a cererilor de plată a ajutorului de minimis aprobat, de la 30 de zile lucrătoare la 60 de zile lucrătoare.

Totodată, în vederea asigurării resurselor bugetare necesare susţinerii realizării investiţiilor într-un interval de timp cât mai scurt, precum şi pentru asigurarea echilibrului bugetar asumat prin angajamentele cu organismele financiare internaţionale, perioada de plată a ajutorului de minimis se reduce până la 31.12.2015, cu eşalonarea corespunzătoare a creditelor bugetare necesare pentru plata ajutorului de minimis.

 

- publicitate -

Referinte anexate:
Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
Notă de fundamentare

1 COMENTARIU