Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală a lansat Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale din România (RAMP), finanţat prin Banca Mondială. Proiectul a fost aprobat de conducerea Băncii în data de 26 aprilie 2013, pe 8 mai 2013 a avut loc semnarea Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, iar pe 12 iulie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 212/2013 de aprobare a acordului de împrumut, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 9 iulie 2013.

ANAF a publicat un ANUT de selecţie a organizaţiilor pentru Panelul Tehnic Consultativ. Termenul de transmitere a propunerilor este 28 august 2013. 

Valoarea împrumutului este de 70 milioane euro, pentru o perioadă de 5 ani de implementare (începând cu trimestrul IV al anului 2013).

Obiectivele de dezvoltare ale Proiectului sunt:
– creşterea eficienţei şi eficacităţii în procesul de colectare a impozitelor şi contribuţiilor sociale;
– îmbunătăţirea conformării voluntare;
– reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării.

Proiectul urmează să includă sprijin financiar şi tehnic pentru metodologiile şi procedurile de colectare a veniturilor, tehnologia informaţiei şi alte infrastructuri tehnologice; formare şi asistenţă tehnică pentru a sprijini deciziile managementului A.N.A.F. referitoare la structura şi managementul organizaţiei, cât şi rafinarea/perfecţionarea sistemelor operaţionale necesare pentru a asigura că economia obţine beneficii maxime din această investiţie.

- publicitate -

Componentele proiectului sunt:
Componenta 1 – Dezvoltare Institutionala: Componenta va sprijini dezvoltarea unei organizatii si structuri de management moderne, va intari capacitatea analitica a ANAF, va intari functiile de control intern si audit public intern, va introduce un management modern al resurselor umane, va institui un proces imbunatatit de contestatii, va asigura reproiectarea proceselor de activitate.
Componenta 2 – Crestearea Eficientei si Eficacitatii Operationale: Aceasta componenta va asigura dezvoltarea unei administratii fiscale moderne prin implementarea de procese si sisteme tehnologice moderne. Componenta va contribui, de asemenea, la intarirea eficacitatii functiilor de inspectie fiscala, anti-frauda, informatii fiscale, executare silita si procesarea veniturilor, concomitent cu dezvoltarea unui sistem integrat de management al veniturilor si imbunatatirea infrastructurii de tehnologia informatiei si comunicatii din cadrul ANAF.
Componenta 3 – Servicii acordate Contribuabililor si Comunicare Institutionala: Aceasta componenta va dezvolta o organizatie moderna, orientata spre client, va implementa noi programe si initiative privind serviciile acordate contribuabililor in functie de nevoile acestora si va dezvolta mecanisme de transparenta si responsabilitate, concomitent cu imbunatatirea planului institutiei de comunicare interna si externa.
Componenta 4 – Coordonarea si Managementul Proiectului: Unitatea de Management al Proiectului va coordona implementarea proiectului, iar Unitatea de Managementul Schimbarii va fi responsabila de managementul schimbarilor introduse prin proiect.

Potrivit comunicatului ANAF, în urma implementării acestui proiect se aşteaptă următoarele rezultate:
– Creşterea nivelului conformării voluntare la declarare şi la plată (creştere cu 5% la impozitele principale);
– Scăderea costului colectării (de la 1,1% la 0,9%);
– Creşterea satisfacţiei contribuabililor privind integritatea şi calitatea serviciilor oferite (creştere cu 15%).

Achizitia contractelor finantate de catre Banca Mondiala se va realiza in conformitate cu procedurile specificate in Ghidurile Bancii Mondiale (Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits) si se adreseaza tuturor ofertantilor eligibili, asa cum sunt definiti in ghiduri.

Serviciile de consultanta se vor selectiona in conformitate cu Ghidul Bancii Mondiale privind selectia si angajarea de consultanti de catre imprumutati la Banca Mondiala Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers.

Precalificarea furnizorilor si contractorilor se va solicita pentru urmatoarele contracte:
– Servicii de consultanta: Definirea, integrarea si implementarea Proiectului; Dezvoltarea capacitatii analitice a ANAF; Dezvoltarea organizationala si de management; Dezvoltarea functiei de control intern; Dezvoltarea politicii si trategiei de resurse umane; Instituirea unui proces imbunatatit de contestatii si revizuirea reglementarilor; Lectori pentru Codul de Procedura Fiscala; Lectori pentru Codul Penal; Lectori pentru Codul Civil; Dezvoltarea controlului si imbunatatirea tehnicilor de control fiscal; Managementul persoanelor fizice cu averi mari; Dezvoltarea functiilor de anti-frauda si informatii fiscale; Dezvoltarea functiei de executare silita; Analiza proceselor de prelucrare masiva; Dezvoltarea si implementarea unui nou concept a serviciilor acordate contribuabililor; Elaborarea strategiei de comunicare si dezvoltarea aptitudinilor de relatii publice; Sondaje anuale, focus-group-uri; Campanii adresate contribuabililor; Campanii interne; Expert achizitii; Expert achizitii in domeniul tehnologiei informatiei; Servicii de traducere; Audit extern.
– Bunuri si servicii altele decat consultanta: Hardware, software si training pentru centrul de date primar, centrul de date secundar si centrul de stocare a datelor; Servicii tehnice pentru infrastructura IT; Consolidarea retelei-suport; Migrarea datelor; Dezvoltarea Sistemul de Management al Informatiilor (Management Information System); Dezvoltarea sistemelor informatice pentru audit intern si control intern; Pesronalizarea instrumentului de case management pentru contestatii si legislatie.

Notificari specifice de achizitii pentru contracte care vor fi lansate in conformitate cu procedurile Bancii Mondiale de licitatie internationala competitiva si pentru contracte privind servicii de consultanta vor fi anuntate la momentul la care vor fi disponibile, pe website-ul UN Development Business online (http://www.devbusiness.com/) si pe website-ul Bancii Mondiale (http://www.worldbank.org/ ), precum si pe portalul ANAF (www.anaf.ro) si in ziare si publicatii de larga circulatie la nivel national.

Documente publicate pe anaf.ro/relaţii internaţionale: