Modelul şi conţinutul formularului 311 Declaraţia TVA pentru persoanele impozabile cu codul de înregistrare TVA anulat (proiect ordin ANAF)

256

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal”.

Referinţe anexate: 
Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Referat de aprobare 

- Publicitate -